• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Álláspályázat


5a61c1ff224d0.jpg

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet 

az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Tájegység (1 fő), valamint

Zempléni Tájegység (1 fő)

állami természetvédelmi őr

munkakör betöltésére.


A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
 
Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő.
 
Szolgálati helye*:
 
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Aggteleki Tájegység – Aggteleki Nemzeti Park (ANP – Nyugat)
2. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Zempléni Tájegység – Zempléni Tájvédelmi Körzet (ZTK) – ÉK-Zemplén
 
A munkavégzés helye:
 
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – ANP és az ANPI működési területe
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám
2. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – ZTK és az ANPI működési területe
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 30.
 
Az ellátandó feladatkör megnevezése:
 
Állami természetvédelmi őr
 
Ellátandó feladatok:
 
Őrkerületében, illetve esetenként az ANPI működési területén ellenőrzi a természet védelmére vonatkozó előírások betartását, figyelemmel kíséri a védett természeti területek és értékek állapotát.
Közreműködik a Natura2000 területekkel kapcsolatos ellenőrzésekben, ügyintézésekben.
A természetvédelem érdekeit sértő jogellenes cselekmény esetén eljárást kezdeményez, az elkövető személyekkel, szervezetekkel szemben a külön jogszabályokban meghatározott intézkedéseket foganatosít.
Közreműködik a természetvédelmi kezelői és vagyonkezelői feladatok ellátásában. Őrkerületében kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes hatóságokkal, települési önkormányzatokkal, szakmai- és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel.
Az Igazgatóság működési területén részt vesz az őrszolgálati tevékenységet érintő akciók lebonyolításában.
Közreműködik a kutatási feladatok tervezésében, lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.
Közreműködik az ismeretterjesztési, oktatási, bemutatási  feladatok lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 
A vonatkozó jogszabályokban meghatározott természetvédelmi őri feladatok ellátása. Közreműködés az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő feladatok ellátásában (oktatás, bemutatás, biotikai adatok gyűjtése). Az őrkerületét érintő tevékenységek felügyelete.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 124. pontjában előírt végzettség
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Excel, ArcGIS,)
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • Szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó - külön jogszabály szerinti - feltételeknek való megfelelés
 • A terepi munkához, valamint a hatósági intézkedésekhez szükséges jó fizikai állapot
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
 • Felsőfokú szakirányú végzettség
 • Határozott fellépés
 • Jó kommunikációs készség
 • Alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában
 • Ha a pályázó a pályázott őrkerületben, vagy annak közelében rendelkezik tartózkodási hellyel, vagy ottani lakhatását más módon biztosítani tudja
 • Térinformatikai ismeretek
 • Terepjáró vezetési gyakorlat
 • Polgári természetőri gyakorlat
 • A természetvédelem terén korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat
 • Angol nyelvismeret
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján) és motivációs levél,
 • a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylés igazolása),
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők az elbírálás során megismerhetik, és kezelhetik.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15. (postára adás időpontja)
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsa Sándor osztályvezető nyújt 2018. január 27. napjától. Tel: 48/506-000; 30/3370459.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 
Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.),
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: 203/2018 - Aggteleki T, vagy 203/2018 - Zempléni T, valamint a munkakör megnevezését: állami természetvédelmi őr.
 
*A pályázatban kérjük megjelölni hogy melyik tájegységben meghirdetett álláshelyre (vagy álláshelyekre) kíván pályázni!
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 
Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott jelentkezőket az igazgató és/vagy az általa kijelölt vezető beosztású kormánytisztviselő(k) személyes meghallgatás keretében hallgatja meg. A személyes meghallgatáson az iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló okiratok eredeti példányait be kell mutatni.
Döntésre jogosult: az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 01.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információ:
 
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot a meghirdetett időszakon belül érvénytelenítse, illetve a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.