• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Környezeti nevelés alapelvek


 

"Meggyőződésünk, hogy a környezeti nevelés csak úgy lehet igazán hatékony, ha sikerül azt a nevelési folyamat szerves részévé integrálni.
Igazi színtere a változatos természeti környezet, ahol végtelen lehetőség nyílik a természeti értékek, jelenségek és folyamatok bemutatására, tanulmányozására, s eközben komplex nevelési feladatok megvalósítására."

 

Alapelvek

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság oktató-bemutató, szemléletformáló, környezeti nevelési tevékenysége alapfeladat.

E tevékenységi körnek mások a célcsoportjai (óvoda, általános és középiskola), más a tervezhetősége és a mérhető eredményessége, ha úgy tetszik a társadalmi hasznossága, mint az idegenforgalmi tevékenységnek.

 

A Környezeti Nevelési Csoport feladata:

a természetvédelem társadalmi elfogadásának segítése

a természetvédelem népszerűsítése

szemléletformálás, a környezettudatos magatartás elsajátításának elősegítése

a nemzeti park tevékenységének, természeti- és kultúrtörténeti értékeinek oktatási, ismeretterjesztési keretek között történő bemutatása

a környezeti nevelés formáinak és módszereinek helyi szinteken történő alkalmazása

 

A programok tervezése és lebonyolítása a következő irányelvek szerint történik:

A környezeti nevelési programok kidolgozása mindenkor az adott célcsoport életkorát messzemenően figyelembe véve történik.

A programok elsődleges helyszíne a szabad természet, belső helyszínekre csak azokat a programokat tervezzük, amelyek vagy az időjárás miatt, vagy pedig valami egyéb feltétel miatt épülethez kötöttek.

A foglalkozások és terepi programok alkalmával nem egyes kiragadott természeti elem bemutatása a cél, hanem a természetnek, mint működő egésznek, a maga összetettségében történő bemutatása.

A környezeti nevelési tevékenység központi eleme az élményszerzés, amely a megismerés alapját képezi.

A foglalkozásainkat igyekszünk mindenkor interaktívvá tenni, és emellett fontos szerepet kap az alkotás (az adott témához kapcsolódó kézműves foglalkozás), amely jelentős mértékben hozzájárul az adott téma befogadásához és elmélyítéséhez.

 

Az Igazgatóság környezeti nevelési tevékenységének főbb színterei, a megvalósítás formái és módszerei:

Ismeretterjesztő, népszerűsítő előadások és foglalkozások (főként óvodás és diákcsoportok, táborok, erdei iskolai programok keretében)

Terepi bemutatások, szakvezetések lebonyolítása

Tanösvények hálózatának kialakítása, működtetése, fenntartása. Az ANP térségében lévő, más szervezetek által tervezett tanösvények létrehozásának segítése, népszerűsítése

Pedagógusok rendszeres természetvédelmi szakmai - módszertani továbbképzése

Akkreditált tanártovábbképzési programok lebonyolítása

Terepgyakorlatok szervezése és lebonyolítása, szakképzési tevékenység segítése (közép és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói részére)

Szakmai gyakorlatok irányítása, (szakdolgozatok, diplomamunkák)

Szakmai-módszertani publikációk, kiadványok (tanösvényismertetők, kirándulásvezető füzetek, terepi foglalkozást segítő tematikus feladatlapok)

Természetismereti, természetvédelmi szaktáborok, és aktív természetvédelmi tevékenységet végző táborok szervezése ill. szakmai munkájának segítése, irányítása

Erdei iskolai programok szervezése és lebonyolítása

Óvodai és iskolai környezeti nevelési bázisközpontok munkájának segítése, szakmai irányítása.

Több fordulós természetismereti és természetvédelmi vetélkedők szervezése az ANPI működési területén lévő oktatási intézmények részére

Évente megújuló együttműködési keretmegállapodás kimunkálása az ANP térségében működő oktatási intézményekkel, - az iskolai és az iskolán kívüli környezeti nevelési tevékenység támogatására

Hosszútávú együttműködés kimunkálása a térségben tevékenykedő társadalmi szervezetekkel, környezetvédelmi oktatóközpontokkal, egyesületekkel

Szakmai együttműködés kialakítása a Szlovák Karszt Nemzeti Parkkal

Jeles Napokhoz kapcsolódó térségi rendezvények szervezése

Kiállítások szervezése

Nyílt napok szervezése az ANP tevékenységének népszerűsítése, természeti és kultúrtörténeti értékeinek bemutatása

Az ANPI turisztikai, ökoturisztikai szolgáltatásainak, kiemelt rendezvényeinek és egyéb programjainak szakmai segítése

 

Elérhetőség
Kúria Oktatóközpont
3758 Jósvafő, Táncsics u. 1.
Tel.: 48/350-056, 350-006
Fax: 48/506-001
 

 

További cikkek Összes

Megvásárolható kiadványok cikk

A nemzeti park kiadványai megvásárolhatók az aggteleki Látogatóközpont épületében található Ajándékboltban.