• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Álláspályázat


5cff5111e6263.jpg

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Aggteleki Tájegység (1 fő), valamint Zempléni Tájegység (1 fő)

 ÁLLAMI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR

munkakör betöltésére. 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő. Munkaidő keret

 

A munkavégzés helye:

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Zempléni Tájegység és az ANPI működési területe

2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 30.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Aggteleki Tájegység és az ANPI működési területe

3. valamit jogszabály szerinti elrendeléskor az ország területe.

 

A szolgálati helye*:

1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság- Aggteleki Tájegység – Aggteleki Nemzeti Park (ANP – Nyugat)

2. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság- Zempléni Tájegység – Zempléni Tájvédelmi Körzet (ZTK) - ÉK-Zemplén

*A pályázatban kérjük megjelölni hogy melyik tájegységben meghirdetett álláshelyre (vagy álláshelyekre) kíván pályázni!

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A vonatkozó jogszabályokban meghatározott természetvédelmi őri feladatok ellátása.
 •  Közreműködés az ANP Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő (természetvédelmi kezelési, oktatás-bemutatás, biotikai adatok gyűjtése, pályázati közreműködés,természetvédelmi területkezelés) feladatok ellátásában.
 • Az őrkerületét érintő tevékenységek felügyeletének ellátása.
 • Őrkerületében, illetve az ANPI működési területén ellenőrzi a természet védelmére vonatkozó előírások betartását, figyelemmel kíséri a védett természeti területek és értékek állapotát.
 • Közreműködik a Natura2000 területekkel kapcsolatos ellenőrzésekben, ügyintézésekben.
 • A természetvédelem érdekeit sértő jogellenes cselekmény esetén eljárást kezdeményez az elkövető személyekkel, szervezetekkel szemben, külön jogszabályokban meghatározott intézkedéseket foganatosít.
 • Közreműködik a természetvédelmi kezelői- és vagyonkezelői feladatok ellátásában.
 • Őrkerületében kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes hatóságokkal, települési önkormányzatokkal, szakmai- és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel.
 • Részt vesz az őrszolgálati tevékenységet érintő akciók lebonyolításában.
 • Közreműködik a kutatási feladatok tervezésében, lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.
 • Közreműködik az ismeretterjesztési, oktatási, bemutatási feladatok lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett biológiai, erdészeti, földrajzi, geológiai, kertészeti, tájépítészeti, környezetvédelmi, mezőgazdasági, ökológiai, természetvédelmi, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási szakképzettség,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó – külön jogszabály szerinti – feltételeknek való megfelelés,
 • A terepi munkához, valamint a hatósági intézkedésekhez szükséges jó fizikai állapot,
 • Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel),
 • Felhasználói szintű számítógépes térinformatika alkalmazás ismeretek (ArcGIS, QGIS).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Terhelhetőség, megbízhatóság,
 • Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Határozott fellépés,
 • Pontos,- precíz munkavégzés,
 • Idegennyelv ismeret (angol, német, szlovák),
 • A természetvédelem terén, vagy természetvédelmi kezelőnél korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat,
 • Széles körű (több fajcsoportra kiterjedő) fajismeret,
 • Halászati, halgazdálkodási felsőfokú szakirányú képesítés,
 • Alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában,
 • Erdő-, vad- és mezőgazdasági szakterületen szerzett ismeretek, tapasztalat,
 • Terepjáró gépjármű terepi vezetési gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz  és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. június 28.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsa Sándor osztályvezető nyújt a 48/506-000; 30/3370459 telefonszámokon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1236/2019-Aggteleki/ vagy 1236/2019-Zempléni, valamint a munkakör megnevezését: állami természetvédelmi őr”.
 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a "1236/2019-Aggteleki/ vagy 1236/2019-Zempléni – állami természetvédelmi őr” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 2019. július 10.