• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Álláspályázat


5d075a405a672.jpg

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –

pályázatot hirdet 

„mezőgazdasági gépkezelő”

munkakör betöltésére. 

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság - Aggteleki Tájegység

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • mezőgazdasági és más munkagépek, gépi meghajtású eszközök, berendezések, adapterek rendeltetésszerű használata, műszaki állapotuk megóvása, a károk keletkezésének megelőzése,
 • jelentés a munkagépek műszaki állapotáról a keletkezett műszaki meghibásodásokról, mechanikai sérülésekről (töréskár),
 • traktor meghibásodása esetén a javítás személyes felügyelete, közreműködés alegrövidebb időn belüli elvégzésben,
 • a mezőgazdasági munkagépekkel végzett munka megkezdését és befejezését, a munkavégzés pontos helyét, mennyiségét, a felhasznált anyagok, fogyóeszközök mennyiségét a tényleges teljesítménynek megfelelően menetlevélen kell dokumentálni,
 • A menetlevél-nyilvántartás vezetése, leadása,
 • a gépek, adapterek tisztításával, állagmegóvásával, karbantartásával, javításával kapcsolatosfeladatok napi rendszerességgel történő elvégzése,
 • mezőgazdasági területek gépi terület-előkészítési, területkezelési feladati,
 • utak gépi karbantartási feladatai,
 • gallyanyag gépi gyűjtési és darabolási feladatai,
 • vadkár-megelőzési és elhárítási feladatok;
 • mezőgazdasági területek gépi kaszálása; gyepszéna gépi forgatása, összegyűjtése, bálázása;
 • inváziós növényfajok irtása;
 • hulladékgyűjtés;
 • aktív tűzmegelőzési és tűzvédelmi tevékenység.
 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.  A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára a munka törvénykönyvérőlszóló 2012. évi I. törvényt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Rugalmasság,
 • Megbízhatóság, precizitás;
 • Gyors, hatékony és önálló munkavégzés;
 • T - kategóriás jogosítvány.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • minimum 1 éves szakmai tapasztalat mezőgazdasági, erdészeti, természetvédelmi területkezelési feladatok területén;
 • mezőgazdasági és/vagy erdészeti munkagépek, eszközök kezelésére szóló engedély, valamint jártasság azok kezelésében;
 • gépek és eszközök karbantartásában szerzett tapasztalat;
 • növényvédelmi tevékenységben szerzett tapasztalat, erre vonatkozó dokumentum.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 2019. június 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Zsolt osztályvezető nyújt, a 30/945-2031-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1288/2019, valamint a munkakör megnevezését: „mezőgazdasági gépkezelő”.
 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „mezőgazdasági gépkezelő” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. július 4.