• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Álláspályázat


5d1ef2ce4e15a.jpg

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

TERMÉSZETMEGŐRZÉSI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETŐ 

munkakör betöltésére. 


A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony (6 hónapos próbaidővel)

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A Természetmegőrzési Osztály munkájának szakmai irányítása és felügyelete. Különös tekintettel a fajmegőrzéssel, általános ökológiai, a Natura 2000 hálózattal, a monitorozással, az ökológiai hálózatokkal, a tájvédelemmel, a természetvédelmi tervezéssel, a földtudományi természetvédelemmel kapcsolatos feladatokra.
 • Szakmailag koordinálja, valamint ellenőrzi a hatósági eljárások során születő adatszolgáltatásokat, nyomon követi az eljárások során keletkező határozatokat, azok előírásait.
 • Koordinálja a területek védetté, illetve Natura 2000 területté nyilvánításával, továbbá az érzékeny természeti területek, magas természeti értékű területek, továbbá az ökológiai hálózat kijelölésével, létesítésével kapcsolatos – külön jogszabályban meghatározott - feladatokat.
 • Koordinálja az Igazgatóság természet és a táj védelmére irányuló állami kutatások tervezésével és megvalósításával, valamint a nem állami kutatások szervezésével kapcsolatos feladatainak ellátását.
 • Koordinálja az élőhelyek kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásával és javításával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátását.
 • Koordinálja az Igazgatóság Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az élettelen természeti értékek megőrzésével kapcsolatos feladatokat.
 • Szakmai szempontból véleményezi a természetvédelmi tárgyú pályázatokat, valamint pályázatot készít, továbbá szakmailag irányítja azok megvalósulást.
 • Közreműködik az ANP Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő (természetvédelmi kezelési, oktatás-bemutatás, biotikai adatok gyűjtése, pályázati közreműködés, természetvédelmi területkezelés) feladatok ellátásában.
 • Közreműködik a kutatási feladatok tervezésében, lebonyolításában.
 • Közreműködik az ismeretterjesztési, oktatási, bemutatási feladatok lebonyolításában.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett geográfus, vagy geológus, vagy műszaki földtudományi szakmérnök, vagy kartográfus szakképzettség,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel),
 • Felhasználói szintű számítógépes térinformatika alkalmazás ismeretek (ArcGIS, QGIS).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Terhelhetőség, megbízhatóság,
 • Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Határozott fellépés,
 • Pontos,- precíz munkavégzés,
 • Idegennyelv ismeret (angol, német),
 • Alapfokú barlangjáró vizsga, vagy technikai vizsga, vagy barlangi túra-, vagy kutatásvezetői igazolvány,
 • A természetvédelem terén, vagy természetvédelmi kezelőnél korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat,
 • Széles körű (több fajcsoportra kiterjedő) fajismeret,
 • Alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz  és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. július 26.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gruber Péter általános igazgatóhelyettes nyújt a 48/506-000; 30/3311724 telefonszámokon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1346/2019, valamint a munkakör megnevezését: Természetmegőrzési Osztály osztályvezető”.
 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a ":   1346/2019 – Természetmegőrzési Osztály osztályvezető” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 2019. augusztus 7.