• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Álláspályázat


5d510b0c1e671.jpg

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő – a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet 

TERÜLETKEZELÉSI CSOPORTVEZETŐ

 munkakör betöltésére. 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 30.

Napi szintű munkavégzés helye: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájegysége, bodrogkeresztúri gazdálkodási központtal.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Meghatározza, irányítja és ellenőrzi a felügyelete alá beosztott munkatársak munkáját.

Gondoskodik a vezetése alatt álló csoport feladatkörébe tartozó adatszolgáltatási és tényközlési tevékenységének határidőben történő ellátásáról.

Gondoskodik a vezetése alatt álló szervezeti egység feladatterve és különböző jelentései, tájékoztatói elkészítéséről.

Ügykörébe tartozóan részt vesz a rendeletek, a jogszabálytervezetek véleményezésében, belső szabályzatok, igazgatói utasítások szakmai előkészítésében.

Gondoskodik az irányítása alatt álló csoport feladatainak teljesítéséről, illetve a feladatok hatékony végrehajtását akadályozó körülmények elhárításáról.

 

A vonatkozó jogszabályok, a belső utasítások és a felettesei utasításai alapján megszervezi, irányítja és ellenőrzi a vezetésére bízott csoport munkáját, melynek keretében feladatai:

Természetvédelmi célú erdőkezelési feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása és ellenőrzése;
Természetvédelmi célú szántó- és gyepgazdálkodási feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása és ellenőrzése;
Vizes élőhelyekhez kötődő feladatok szervezése, irányítása és ellenőrzése;
Vadkár-megelőzési és tűzvédelmi feladatok szervezése, irányítása és ellenőrzése;
Rendkívüli bejelentési kötelezettségek teljesítése;
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megvalósítandó pályázat megvalósulási sikerességének biztosítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány),
Felsőfokú képesítés, Okleveles erdőmérnöki és/vagy okleveles erdész technikusi és/vagy felsőfokú agrármérnöki végzettség,
B - kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság,
Legalább alapfokú jártasság szövegszerkesztő és táblázatkezelő informatikai programokban.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Természetvédelmi elkötelezettség.
Jó szervező és irányító képesség.
Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás.
Nagyfokú önállóság, gyors, hatékony munkavégzés.
Térinformatikai program felhasználói szintű ismerete.
Védett és/vagy Natura 2000 terültek kezelésében szerzett tapasztalat.
Természetvédelmi célú erdőkezelési, vagy bármely más erdőgazdálkodási területen szerzett gyakorlati tapasztalat.
Természetvédelmi célú gyepkezelési, vagy bármely más gyepkezelési tevékenység során szerzett gyakorlati tapasztalat.
Természetvédelmi célú szántókezelési, vagy bármely más szántóművelési tevékenység során szerzett gyakorlati tapasztalat.
Alkalmasság hivatásos vadászi feladatok ellátására.
Fegyvertartási engedély.
Jogosult erdészeti szakszemélyzeti végzettség.
Felsőfokú halgazdálkodási végzettség és/vagy halgazdálkodás terén szerzett tapasztalat.
Mezőgazdasági és/vagy erdészeti gépek üzemeltetésében szerzett tapasztalat.
Hazai és/vagy nemzetközi projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat.
Kiváló kommunikációs készség.
Pontos,- precíz munkavégzés.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a  pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz  és motivációs levél,
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás),
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 2019. augusztus 26.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1494/2019., valamint a munkakör megnevezését: „TERÜLETKEZELÉSI CSOPORTVEZETŐ”.
Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „TERÜLETKEZELÉSI CSOPORTVEZETŐ” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. szeptember 11.