• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Álláspályázat


5e7c980f10ea4.jpg

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –

pályázatot hirdet 

„mezőgazdasági gépkezelő”

munkakör betöltésére. 

 

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Tájegység

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • mezőgazdasági és más munkagépek, gépi meghajtású eszközök, berendezések, adapterek rendeltetésszerű használata, műszaki állapotuk megóvása, a károk keletkezésének megelőzése,

 • jelentés a munkagépek műszaki állapotáról a keletkezett műszaki meghibásodásokról, mechanikai sérülésekről (töréskár),

 • traktor meghibásodása esetén a javítás személyes felügyelete, közreműködés a legrövidebb időn belüli elvégzésben,

 • a mezőgazdasági munkagépekkel végzett munka megkezdését és befejezését, a munkavégzés pontos helyét, mennyiségét, a felhasznált anyagok, fogyóeszközök mennyiségét a tényleges teljesítménynek megfelelően menetlevélen kell dokumentálni,

 • A menetlevél-nyilvántartás vezetése, leadása,

 • a gépek, adapterek tisztításával, állagmegóvásával, karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatok napi rendszerességgel történő elvégzése,

 • mezőgazdasági területek gépi terület-előkészítési, területkezelési feladati,

 • utak gépi karbantartási feladatai,

 • gallyanyag gépi gyűjtési és darabolási feladatai,

 • vadkár-megelőzési és elhárítási feladatok;

 • mezőgazdasági területek gépi kaszálása; gyepszéna gépi forgatása, összegyűjtése, bálázása;

 • inváziós növényfajok irtása;

 • hulladékgyűjtés;

 • aktív tűzmegelőzési és tűzvédelmi tevékenység.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.  A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Rugalmasság,

 • Büntetlen előélet,

 • Megbízhatóság, precizitás;

 • Gyors, hatékony és önálló munkavégzés;

 • T - kategóriás jogosítvány.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • minimum 1 éves szakmai tapasztalat mezőgazdasági, erdészeti,természetvédelmi területkezelési feladatok területén;

 • mezőgazdasági és/vagy erdészeti munkagépek, eszközök kezelésére szóló engedély, valamint jártasság azok kezelésében;

 • gépek és eszközök karbantartásában szerzett tapasztalat;

 • növényvédelmi tevékenységben szerzett tapasztalat, erre vonatkozó jogosítvány.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 2020. április 20.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Zsolt tájegységvezető nyújt, a 30/945-2031-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 762-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: „mezőgazdasági gépkezelő”.

 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „mezőgazdasági gépkezelő” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

Személyes meghallgatásra 2020. április 24.-ig kerül sor. A pályázatok elbírálása a meghallgatást követően történik.