• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Álláspályázat


5a16e2bfef718.jpg

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –

a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet 

BIRTOKÜGYI REFERENS

 munkakör betöltésére. 


A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony (6 hónapos próbaidővel).                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám, 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 30.,

illetve az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területe.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • Előkészíti az állami tulajdonba vételi, a védettségi szint helyreállításával kapcsolatos ügyeket (földvásárlás, földcsere, kisajátítás), részt vesz azok lebonyolításában.
 • Ingatlanokat érintő javaslatokat dolgoz ki (vétel, kisajátítás stb.).
 • Közreműködik az Igazgatóság birtokpolitikai koncepciójának kidolgozásában, végrehajtásában.
 • Előkészíti az ingatlanok haszonbérbe adását, nyilvántartja az érvényes haszonbérleti szerződéseket, figyelemmel kíséri azok teljesítését. Javaslatot tesz szerződések megkötésére, módosítására.
 • Vezeti a földvásárlások, földcserék, kisajátítások nyilvántartását, valamint az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanok adatbázisát.
 • Előkészíti az Igazgatóság vagyonkezelésébe kerülő ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződéseket.
 • Ellátja az ingatlanok vagyonkezelési tevékenységével, a vagyonkezelési szerződésekkel, az 1993. évi II. tv. végrehajtásával kapcsolatos döntés előkészítő feladatokat.
 • Eljár az ingatlan-nyilvántartási és egyéb földhivatali ügyekben. Ellátja az Igazgatóság vagyonkezelésébe került földrészletekkel kapcsolatban az ingatlanügyi hatóság eljárását igénylő feladatokat.
 • Az ingatlanokról az Igazgatóság feladatainak ellátásához adatokat szerez be, illetve szolgáltat (szakmai beszámolók, állami támogatásokkal kapcsolatos ügyek, védetté nyilvánítás előkészítése, kezelési tervek, erdőtervezés, pályázatok, stb.). 
 • Közreműködik a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatterv, valamint a különböző jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítésében.
 • Együttműködik és kapcsolatot tart a feladataival érintett szervezetekkel (így különösen a minisztériummal, az ingatlanügyi hatósággal, a kormányhivatallal, a többi nemzeti park igazgatóság birtokügyi tevékenységet ellátó osztályaival, nem kormányzati szervezetekkel).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány),
 • felsőfokú végzettség (agrár, földmérési, földrendező mérnöki),
 • „B” kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett többéves tapasztalat,
 • erdészeti, térinformatikai, termőföld-értékbecslő, ingatlan-értékelő, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, földügyi térinformatikai szaktechnikus, térinformatikus, térképész szaktechnikus végzettség,
 • terhelhetőség, megbízhatóság,
 • nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • pontos,- precíz munkavégzés.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a  pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján) és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 2017. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „BIRTOKÜGYI REFERENS”.
 • Elektronikus formában az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „BIRTOKÜGYI REFERENS” megjelölést kérjük feltüntetni.

 A pályázat elbírálásának határideje:

 2017. december 22.