• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Álláspályázat - gazdasági ügyintéző


54c4c9a6dee3c.jpg
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

pályázatot hirdet

„gazdasági ügyintéző”

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
A munkavállaló határozott idejű munkaszerződés keretében kerül alkalmazásra – 2014. július 31-ig.
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (40 óra/hét).
 
A munkavégzés helye:
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. (Pályázati projekt koordinációs iroda)
 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 
• a számára átadott projektek pénzügyi adminisztrációjának vezetése, dokumentációs feladatok teljeskörű ellátása;

• a pályázati programok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos uniós és hazai szabályok figyelemmel kísérése és betartása, az ANPI gazdálkodásával összefüggő belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő projekt elszámolási rend kialakítása, betartása és betartatása;

• a számára átadott projektek elkülönített bankszámlájával kapcsolatos ügyintézés, valamint a bankszámla-analitika havonta történő egyeztetése;

• a számára átadott projektek elkülönített pénzügyi nyilvántartásának biztosítása valamennyi pénzügyi dokumentum vonatkozásában;

• a számára átadott projektek egyszerű (3 árajánlatos) beszerzéseinek előkészítése, a projektdokumentáció részeként elkülönítetten kezelt beszerzési mappa naprakész vezetése,

• az ANPI projektkoordinációs irodája által kezelt pályázatok kifizetési kérelmeinek összeállítása (a formai és tartalmi követelmények betartásával és a mellékletek csatolásával), azonk határidőben történő benyújtása a támogató és/vagy döntéshozó számára;

• a pénzügyi jelentésekhez kapcsolódó nyilatkozatok összeállítása és aláírásra történő előkészítése;

• előkészíti és az ANPI könyvelője számára átadja a könyveléshez szükséges dokumentumokat;

• az elkülönített főkönyvi könyvelés és a pénzügyi elszámolások összhangjának ellenőrzése;

• a számára átadott projektek során felmerült költségekről analitikus nyilvántartás vezetése;

• a projekt költségvetésével kapcsolatos előrehaladás biztosítása (a „fogyás” nyomonkövetése és naprakész nyilvántartása);

• a projektek keretében igényelt támogatások kiutalásának nyilvántartása;

• a pályázati támogatások felhasználásának nyilvántartása;

• a projektek keretében beszerzésre kerülő eszközök nyilvántartása (üzembe helyezés, leltározás, selejtezés, átadás-átvételi dokumentumok elkészítése és kezelése);

• a projekt megvalósítóinak bér- és bérjellegű kifizetéseivel kapcsolatos dokumentáció elkülönített kezelése (fizetési jegyzék, terhelési értesítő a bér és a járulékok átutalásáról);

• a projekt keretében keletkező számlák átadása a gazdasági osztály számára az ÁFA bevallás elkészítése céljából;

• közreműködés a projekt sikeres, eredményes és szabályszerű megvalósításának biztosításában;

• részvétel a projektmenedzsment üléseken, projekt előrehaladási megbeszéléseken;

• közreműködés a projektek zárásában és a záródokumentum összeállításában;

• közreműködés a helyszíni ellenőrzések lebonyolításában, a pénzügyi ellenőrzés ANPI részéről történő koordinálása;

• közreműködés az ANPI által előkészítendő – benyújtásra tervezett – pályázati dokumentáció összeállításában, különös tekintettel a költség-haszon elemzésre;

• közreműködés a megvalósítás alatt álló pályázatok adminisztratív feladatainak ellátásában.
 

Jogállás, illetmény és juttatások:
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Munka Törvénykönyve" rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:
 
• Felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú végzettség,

• Jártasság hazai és/vagy EU által finanszírozott pályázati programok pénzügyi megvalósításában,

• Magyar állampolgárság,
 
• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

• Angol nyelv (legalább társalgási szintű) ismerete,
 
• Kiváló kommunikációs készség.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
• A hazai és/vagy EU által finanszírozott támogatási rendszerek, pályázati struktúrák ismerete,

• Jártasság online pályázatkezelő felületek használatában (EMIR, IMIS)

• B kategóriás jogosítvány.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
• Önéletrajz a szakmai életút bemutatásával – különös tekintettel a pályázati programok megvalósításában/lebonyolításában szerzett tapasztalatra;

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

• Személyes meghallgatás esetén a másolatban benyújtott okiratok eredeti példányának bemutatása.

 
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 3.

 
A pályázatok benyújtásának módja:
 
• Személyesen az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság titkárságán, postai úton a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám).

• Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen keresztül.

A küldeményeken minden esetben kérjük tárgyként megjelölni: „Pályázat - Gazdasági ügyintéző”.

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő a pályázati anyag Igazgatósághoz történő beérkezését jelenti.
A határidő lejártát követően érkezett, vagy a pályázati követelményeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelennek minősülnek. Az érvényes pályázatok előszűrését követően kerülnek telefonon értesítésre azok a pályázók, akik számár az ANPI személyes meghallgatást biztosít. A személyes meghallgatás várható időpontja: 2013. május 8-9.

A nyertes azonnali értesítése mellett, a pályázók az elbírálást követően elektronikus úton kapnak értesítést.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. május 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2013. május 13.

Információ:
Kovács Attila
Tel.: 0648/506-000
E-mail: info.anp@t-online.hu

Letölthető nagyobb méretben >>>>>

További cikkek ebben a kategóriában Összes
5f158d69cb908.jpg

Megújult honlapunk Hírek

Örömmel tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy turisztikai honlapunk megújult.

5a96af6c4d800.jpg

Művészetek Magtára - Bódvaszilas Hírek

Közép-Európa egyetlen természetművészeti központja, amely 2011 évben nyitotta meg kapuit az Európai Unió támogatásával a "Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013" keretében elnyert támogatással.

5ec3d69f0f654.jpg

Enyhültek a látogatás szabályai Hírek

A védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet alapján újabb könnyítések léptek életbe.