• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Határon átnyúló együttműködési program bemutatása


A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió támogatásával a magyar-szlovák határmenti térségek közös fejlesztését célozza. A projektek az Európai Unió pénzügyi segítségével – a Strukturális Alapok forrásból – járulnak hozzá a közös helyi és térségi határon átnyúló kezdeményezések megvalósulásához.

A magyar-szlovák határtérség szereplői földrajzi elhelyezkedésüknél fogva a 2007-2013-as időszakban a következő programokban vehetnek részt:

  • Magyarország-Szlovákia (HU-SK) Európai Területi Együttműködési (ETE) Program
  • Magyarország-Románia (HU-RO) ETE Program
  • Ausztria-Magyarország (AT-HU) ETE Program
  • Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna (HU-RO-SK-UA) ENPI Program
  • Dél-kelet-európai transznacionális ETE program
  • Közép-európai transznacionális ETE program
  • Interregionális ETE program
  • INTERACT 2007-2013

Magyarország és Szlovákia Európai Uniós csatlakozásával a két ország között húzódó határ az EU belső határává vált, bár „eltűnése” nem egyik napról a másikra történik. A csatlakozás következményeként azonban a térség számos potenciálja válik kihasználhatóvá, s megvalósulhat a személyek és áruk szabad mozgása.
Az államhatár eltűnése egyúttal azt is eredményezi, hogy leomlanak a két ország gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködésének gátjai is, mely lehetővé teszi a határtérség kapacitásainak és infrastruktúrájának közös, hatékonyabb használatát, így az együttműködések által nőhet a térség versenyképessége.
Amint a helyzetelemzés rámutatott, a két ország közötti szorosabb együttműködés egyik legfőbb gátját a korlátozott elérhetőség jelenti. A program ezért támogatni kívánja a meglévő közlekedési és kommunikációs infrastruktúra fejlesztését. A meglévő hálózatok modernizálásán túl lehetőség nyílik az infrastrukturális elemek bővítésére is, különösen azokon a területeken, ahol a térséget folyó választja ketté.

A program kiemelten támogatja a határtérség gazdaságának integrált fejlesztését annak érdekében, hogy javítsa annak versenyképességét és hozzájáruljon a munkahelyteremtéshez. Ezért elsősorban az üzleti együttműködések feltételeinek javítását, és a meglévő kutatás-fejlesztési potenciál hatékony és koordinált használatának ösztönzését célozza meg.

A turizmus a térség számos területén az egyik legfontosabb bevételforrásnak számít. E potenciál közös fejlesztéséhez a turisztikai látványosságok közös fejlesztésére és a régiók ösztönzésére van szükség.

A humán erőforrások fejlesztése és hatékony használata a versenyképesség javításának kulcsfeltétele. A program ezért támogatja az oktatási intézmények közötti kapcsolatépítést és az intézmények fejlesztését, emellett hangsúlyt fektet a munkaerő-piaci együttműködések ösztönzésére és integrált fejlesztésére.

A határtérség rendkívüli értéke a természeti területekben való gazdagsága. A természetvédelmi területek védelme, illetve a természeti környezet megőrzése mindkét ország részéről erőfeszítéseket igényel. Mivel a környezetszennyezés – a levegő és a folyók szennyezése sem – határokon belül mozgó jelenség, ezért a környezeti kockázatok elleni hatékony védekezést közösen, közös szabályozással kell megoldani.

A sikeres határmenti együttműködés legfontosabb aspektusa, hogy az emberek elfogadják és megértsék egymást, s készek legyenek együttműködni egymással. Ezért szükséges ösztönözni a közösségek közötti együttműködést, melyek közelebb hozzák az embereket egymáshoz.

További információ: www.husk-cbc.eu | www.hungary-slovakia-cbc.eu