• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Kutatási eredmények: a Hernád felmérése


54c4be8fe5324.jpg

A Hernád és mellékvízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése

(HUSK/1101/2.2.1)

 

A projekt megvalósítása során a Hernád Szlovákia és Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek ökológiai és természetvédelmi szempontú felmérése történik meg, az EU nemzetközi irányelveiben megfogalmazott elvárások, valamint a két ország Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervében célul kitűzött feladatok alapján.

 

A projekt rövid szakmai bemutatása:

 • A Víz Keretirányelvben lehatárolt biológiai elemek (bevonatlakó algák, makrovegetáció, vízi makroszkópikus gerinctelenek és halak) felmérése, valamint vízkémiai háttérvizsgálatok végzése Magyarország és Szlovákia területén összesen 50 mintavételi egységben,

 • A Hernádon és jelentősebb mellékvízfolyásain az ökológiai-állapot meghatározása, több fenológiai időszakban vett mennyiségi minta alapján,

 • Közösségi jelentőségű vízi-, és vizes élőhelyekhez kötődő fajok (vízi makroszkópikus gerinctelenek, halak, valamint hüllők és kétéltűek) előfordulására és állománynagyságára vonatkozó adatok összegyűjtése a Hernád vízgyűjtőjén található felszíni víztesteken és kapcsolódó vizes élőhelyeken,

 • Invazívan terjedő vízi fajok (vízi makroszkópikus gerinctelenek és halak) előfordulására, terjedési irányára és állománynagyságára vonatkozó adatok összegyűjtése a Hernád vízgyűjtő területén található jelentősebb felszíni vízterekből,

 • Invazívan terjedő növényfajok felmérése a Hernád teljes hossz-szelvénye mentén és a kapcsolódó nagyobb mellékvízfolyások hullámterén, ill. nyílt ártéri területein,

 • Közösségi jelentőségű vizes élőhelyek botanikai felmérése (élőhely-térképezés és védett fajok ponttérképezése) a Hernád és a kapcsolódó nagyobb összefüggő területek mentén, mintegy 70 km2 nagyságban,

 • Hiperspetkrális felvételezés és adatgyűjtés a Hernád vízgyűjtő területén (a Hernád folyó teljes vízgyűjtő területén belül a Natura 2000 védelem alatt álló területek a kétoldali partéltől számított 50-50 méterrel bezárt szélességben),

 • A természetvédelmi szakemberek szakmai továbbképzése (élőlénycsoportok terepi mintavételi módszerek, laboratóriumi, mintakezelési technikák, taxonómiai ismeretek, adatkezelési és adatértékelési eljárások),

 

A projekt részfeladatai:

1. Közösségi jelentőségű vízi makroszkópikus gerinctelen és halfajok felmérése a Hernádban és kapcsolódó mellékvizeiben

2. Közösségi jelentőségű kétéltű-és hüllő fajok felmérése a Hernád és kapcsolódó mellékvizeinek mentén

3. közösségi jelentőségű vizes élőhelyek felmérése a Hernád és kapcsolódó mellékvizeinek mentén

4. Inváziósan terjedő vízi makroszkópikus gerinctelenek és halfajok felmérése a Hernádban és kapcsolódó mellékvizeiben

5. Inváziósan terjedő növényfajok felmérése a Hernád és kapcsolódó mellékvizeinek mentén

6. Vízi makroszkópikus gerinctelenek VKI szempontú ökológiai állapotfelmérése

8. Bevonatlakó algák VKI szempontú ökológiai állapotfelmérése

9. Makrofita VKI szempontú ökológiai állapotfelmérése

10. Hiperspetkrális felvételezés és adatgyűjtés

11. Vízkémiai háttérvizsgálatok

 

A projekt jelenlegi előrehaladása és hátralevő feladatai:

A Hernád vízgyűjtőjén a közösségi jelentőségű fajok (vízi makroszkópikus gerinctelenek és halak) terepi mintavételezése egy-két kivételtől eltekintve gyakorlatilag befejeződött. A tavaszi árhullám miatt kimaradt néhány mintavétel szelvény vizsgálata egy héten belül befejeződik. A laboratóriumi mintafeldolgozás folyamatosan követi a terepi mintavételeket, így a munkát lassító árhullám ellenére jelentősebb elmaradással nem számítunk. Szintén jól halad a közösségi jelentőségű kétéltű-és hüllő fajok felmérése is, hiszen az első tavaszi mintavételt követő adatfelvitel megtörtént, s a kora nyári mintavételt követően (ezek várhatóan két hét múlva indulnak), időben kezdődhet a jelentésrész elkészítése is. A közösségi jelentőségű vizes élőhelyek felmérése a Hernád-völgy és Sajóládi-erdő Natura 2000 terület esetében megtörtént, az élőhelyek digitalizálása befejeződött. A Taktaköz kijelölt területén a felmérések jelenleg zajlanak. A jelentés készítése ezt követően kezdődhet, várhatóan július elején. Az inváziósan terjedő vízi makroszkópikus gerinctelenek és halfajok felmérése párhuzamosan halad a közösségi jelentőségű vízi fajok felmérésével mind a magyarországi, mind a szlovákiai mintavételi terület esetében, így ennek a projektelemnek a helyzete azzal megegyező. A Víz Keretirányelv szempontjai szerinti vizsgálatok (bevonatlakó kovaalgák, vízi makroszkópikus gerinctelenek, halak, illetve vízkémiai háttérvizsgálatok) gyakorlatilag lezárultak, illetve a halak esetében három héten belül érnek véget. A halas adatok kivételével minden laboratóriumi elemzés lezárult, jelenleg a jelentés megfelelő részeinek kidolgozása zajlik. A VKI feladatrészhez kapcsolódó makrofita felmérések első, tavaszi mintavétele szintén megtörtént, második felmérés egy-két héten belül várható. A hiperspetkrális felvételezés és adatgyűjtés, valamint az adatok végleges formában történő leadása megtörtént. A természetvédelmi szakemberek szakmai továbbképzése július közepén várható.

 

A projekt rövid távú céljai:

 • A Magyarország és Szlovákia vízgyűjtő-gazdálkodási terveiben feltárt, a Hernád és jelentősebb mellékvízfolyásainak jó ökológiai állapotát potenciálisan befolyásoló tényezők célirányos, a Víz Keretirányelv előírásai alapján történő vizsgálata a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek megvalósítása szempontjából felhasználható ismeretek bővítése céljából,

 • A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben meghatározott feladatok (intézkedések, beruházások) Víz Keretirányelv szempontú ökológiai hatásértékelése, várható ökológiai állapotjavító hatásának becslése, költséghatékonyságának tudományos igényű alátámasztása az EU felé,

 • A Hernádot és jelentősebb mellékvízfolyásait veszélyeztető antropogén eredetű hatások felmérése az országok által vállalt Víz Keretirányelv elvárásoknak megfelelően,

 • Javaslattétel az érintett országok ökológiai állapotminősítési rendszereinek összehangolása a határon átnyúló vízgyűjtő terület víztestei ökológiai állapotának objektív megítélése céljából,

 • A közösségi jelentőségű vízi-, és vízhez kötődő fajok, ill. közösségi jelentőségű vizes élőhelyek esetében az adathiány további csökkentése, valamint a meglévőkön túl újabb adatok szolgáltatása,

 • A Hernád vízgyűjtőjén található Natura 2000 fajok és élőhelyek jelenlegi természeti státuszának leírása, a természeti állapot leírását dokumentáló listák összeállítása,

 • Hozzájárulás Magyarország, az Európai Közösség természeti értékeinek megőrzése érdekében vállalt, az élőhelyvédelmi irányelv jelentéstételi kötelezettségeinek szakmailag megalapozott teljesítéséhez,

 • A célfajokra tervezett minőségi és mennyiségi alapokon történő mintavételekből származó információk hozzájárulnak az idegenhonos, invazív fajok visszaszorítására irányuló, természetvédelmi szempontú intézkedési programok kidolgozásához, valamint a Natura 2000 fajok állományainak megőrzéséhez, és állománynagyságuk fenntartásához/növeléséhez,

 • Egységes szempontok alapján gyűjtött és kezelt biotikai alapadatok szolgáltatása az országos kiterjedésű Természetvédelmi Információs Rendszer és az ANPI biotikai adatbázisa számára,

 

A projekt hosszabb távú céljai:

 • A határon átnyúló Hernád vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek összehangolt megvalósítása a Víz Kertirányelv előírásaiban meghatározott célkitűzések teljesítéséhez,

 • A kezelő szervek döntéseinek szakmai megalapozása a tervezett vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben szereplő beavatkozások megítéléséhez,

 • A két ország Natura 2000 fenntartási terveinek fejlesztése és összehangolása az EU-s elvárásoknak megfelelően,

 • Javaslattétel a készülő Kárpátok Egyezmény számára a Hernád vízgyűjtő vizes élőhelyeinek kezelése-megőrzése érdekében.

További cikkek Összes

Megvásárolható kiadványok cikk

A nemzeti park kiadványai megvásárolhatók az aggteleki Látogatóközpont épületében található Ajándékboltban.