• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Kutatási eredmények - A Sajó vizes élőhelyeinek felmérése


A Sajó vizes élőhelyeinek és mellékvízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése (HUSK/1101/2.2.1)

 

A projekt megvalósítása során a Sajó Szlovákia és Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek természetvédelmi szempontú felmérését kell elvégezni.

 

A projekt rövid szakmai bemutatása:

 • Közösségi jelentőségű vízi-, és vizes élőhelyekhez kötődő fajok előfordulására és állománynagyságára vonatkozó adatok összegyűjtése a Sajó vízgyűjtőjén található felszíni víztesteken és kapcsolódó vizes élőhelyeken (az adatok minősége kielégíti a Natura 2000 jelentési kötelezettségből adódó elvárásokat),

 • Közösségi jelentőségű vizes élőhelyek botanikai felmérése (élőhely-térképezés és védett fajok ponttérképezése) a Sajó hossz-szelvénye és a kapcsolódó nagyobb mellékvízfolyások mentén,

 • Invazívan terjedő vízi fajok előfordulására, terjedési irányára és állománynagyságára vonatkozó adatok összegyűjtése a Sajó vízgyűjtő területén található jelentősebb felszíni vízterekből (az adatok minősége kielégíti az Inváziós Tanács jelentési kötelezettségből adódó elvárásokat),

 • Invazívan terjedő növényfajok felmérése a Sajó teljes hossz-szelvénye mentén és a kapcsolódó nagyobb mellékvízfolyások hullámterén, ill. nyílt ártéri területein,

 • A Sajón és jelentősebb mellékvízfolyásain az ökológiai-állapot meghatározása, több fenológiai időszakban vett mennyiségi minták alapján,

 • Hiperspetkrális felvételezés és adatgyűjtés a Sajó vízgyűjtő területén (a Sajó teljes vízgyűjtő területén belül a Natura 2000 védelem alatt álló területek a kétoldali partéltől számított 50-50 méterrel bezárt szélességben),

 • A természetvédelmi szakemberek szakmai továbbképzése (élőlénycsoportok terepi mintavételi módszerek, laboratóriumi, mintakezelési technikák, taxonómiai ismeretek, adatkezelési és adatértékelési eljárások),

A projekt részfeladatai:

 

1. Közösségi jelentőségű és védett vízi fajok felmérése,

2. Inváziósan terjedő vízi fajok felmérése,

3. Közösségi jelentőségű kétéltű-és hüllő fajok felmérése,

4. Közösségi jelentőségű vizes élőhelyek felmérése a Sajó és kapcsolódó mellékvizeinek mentén,

5. Inváziósan terjedő növényfajok felmérése a Sajón és kapcsolódó mellékvizeinek mentén,

6. Vízi makroszkópikus gerinctelenek VKI szempontú ökológiai állapotfelmérése,

7. Halak VKI szempontú ökológiai állapotfelmérése,

8. Makrofita VKI szempontú ökológiai állapotfelmérése,

9. Hiperspetkrális felvételezés és adatgyűjtés,

10. A természetvédelmi szakemberek szakmai továbbképzése

A projekt jelenlegi előrehaladása és hátralevő feladatai:

Közösségi jelentőségű és védett vízi fajok felmérése kapcsán, a vízi makroszkópikus gerinctelenek mintázása, mind a faunisztikai-, mind a mennyiségi vizsgálatok esetében szinte teljesen megtörtént. Csupán egy-két kiegészítő mintavételre van szükség azokban az esetekben, ahol a célfajok előfordulására - a mintavételi egység habituális karaktere alapján - még lehet számítani, de az első mintavétel alkalmával nem sikerült kimutatni állományaik jelenlétét. A minták laboratóriumi elemzése szinte teljesen befejeződött, s az adatok jelentős része adatbázisban került. Jelenleg a jelentés ezen fejezetrészének kidolgozása van folyamatban. A halak esetében a tavaszi árvíz, illetve az engedélyezési eljárás elhúzódása kissé hátráltatta a vizsgálatok kivitelezését, de a felmérések mind a Szlovák, mind a Magyar vízgyűjtőn kijelölt mintavételi egységekben megkezdődtek, illetve folyamatosan haladnak. Terveink szerint, egy héten belül be is fejeződnek. A közösségi jelentőségű fajok felmérésével párhuzamosan halad az inváziósan terjedő vízi fajok (halak és vízi makroszkópikus gerinctelenek) vizsgálata is, így a fent bemutatott előrehaladási szint ezen feladatcsoportra is igaz. A közösségi jelentőségű kétéltű-és hüllő fajok állományainak első felmérése megtörtént. A második vizsgálatra két héten belül kerül sor. A közösségi jelentőségű vizes élőhelyek felmérése a Sajó-völgy, a Bódva-völgy és a Sas-patak völgye, valamint a Szuha-völgy esetében lezárult, míg a Rakaca-völgy és oldalvölgyei, illetve a Szlovákiában kijelölt területen jelenleg is zajlik. A terepi felmérésekkel párhuzamosan történik a térképek digitalizálása is; a terveknek megfelelően. Az inváziósan terjedő növényfajok felmérése a Sajón és kapcsolódó mellékvizein, a fenológiai szempontból kedvező időszaknak megfelelően, egy hét múlva kezdődik.

A Víz Keretirányelv szempontjai szerinti vizsgálatok (vízi makroszkópikus gerinctelenek, halak) gyakorlatilag lezárultak, illetve a halak esetében egy héten belül érnek véget. Az adatok adatbázisba történő importja, illetve az adatok exportja, az ökológia állapot meghatározására használt indexek számítása megtörtént; jelenleg ennek a fejezetrésznek az elkészítése zajlik. A VKI feladatrészhez kapcsolódó makrofita felmérések első mintavétele megtörtént, második felmérésre két héten belül kerül sor. A hiperspetkrális felvételezés és adatgyűjtés megtörtént, az adatok végleges formában történő leadása megtörtént. A természetvédelmi szakemberek szakmai továbbképzése július közepén várható.

 

A projekt rövid távú céljai:

 • A közösségi jelentőségű vízi-, és vízhez kötődő fajok, ill. közösségi jelentőségű vizes élőhelyek esetében az adathiány további csökkentése, valamint a meglévőkön túl újabb adatok szolgáltatása,

 • A Sajó vízgyűjtőjén található Natura 2000 fajok és élőhelyek jelenlegi természeti státuszának leírása, a természeti állapot leírását dokumentáló listák összeállítása,

 • Hozzájárulás Magyarország, az Európai Közösség természeti értékeinek megőrzése érdekében vállalt, az élőhelyvédelmi irányelv jelentéstételi kötelezettségeinek szakmailag megalapozott teljesítéséhez,

 • A célfajokra tervezett minőségi és mennyiségi alapokon történő mintavételekből származó információk hozzájárulnak az idegenhonos, invazív fajok visszaszorítására irányuló, természetvédelmi szempontú intézkedési programok kidolgozásához, valamint a Natura 2000 fajok állományainak megőrzéséhez, és állománynagyságuk fenntartásához/növeléséhez,

 • A Sajó vízgyűjtő területén található jelentősebb víztestek jelenlegi ökológiai állapotának megadása a Víz Keretirányelv által javasolt biológiai elemek vizsgálata alapján,

 • A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben feltárt, a Sajó vízgyűjtő területén található víztestek jó ökológiai és természeti állapotát befolyásoló tényezők célirányos vizsgálata,

 • A Sajón és mellékvízfolyásain, valamint kapcsolódó vizes élőhelyeken az Európai Uniós kötelezettségeket kielégítő, a fajok és élőhelyek természetvédelmi állapotának hosszú távú nyomon-követésére alkalmas, vízgyűjtő léptékű monitorozó hálózat kialakítása,

 • Egységes szempontok alapján gyűjtött és kezelt biotikai alapadatok szolgáltatása az országos kiterjedésű Természetvédelmi Információs Rendszer és az ANPI biotikai adatbázisa számára,

 • Hozzájárulás a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló keretegyezményben rögzített állat- és növényvilágról, természetvédelmi területekről és természetes élőhelyekről készülendő adatbázis feltöltéséhez,

A projekt hosszabb távú céljai:

 • A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben, a víz ökológiai állapotára és a természeti állapotra vonatkozó célkitűzések teljesítéséhez való hozzájárulás,

 • A két ország Natura 2000 fenntartási terveinek fejlesztése és összehangolása az EU-s elvárásoknak megfelelően,

 • Javaslattétel a készülő Kárpátok Egyezmény számára a Sajó vízgyűjtő vizes élőhelyeinek kezelése-megőrzése érdekében.

 

További cikkek Összes

Megvásárolható kiadványok cikk

A nemzeti park kiadványai megvásárolhatók az aggteleki Látogatóközpont épületében található Ajándékboltban.