• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Hernád projektleírásA projekt elsődleges motivációja a Natura 2000 élőhelyhálózat, a Víz Keretirányelv, valamint a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló keretegyezmény céljainak segítése.
A Hernád magyarországi szakasza mentén található egyik legjelentősebb terület a Hernád-völgy és a Sajóládi-erdő. Ezen a területen kiemelt cél a közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása és helyreállítása.

A projekt eredményeinek kiterjesztését egyrészt a kutatási adatokat hasznosító, később elkészülő természetvédelmi alapdokumentumok, másrészt a lakosság szemléletformálása jelenti. A projekt számos, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés peremfeltételeit és kimenetét meghatározó információt állít elő a projektterület víztesteinek állapotáról, a terhelések helyéről, jellegéről, hatásáról. Az információk közvetlenül felhasználásra kerülhetnek a vízgyűjtőgazdálkodási tervek megvalósítása során annak érdekében, hogy a VGT-ben meghatározott intézkedések ténylegesen költséghatékonyan javítsák a felszíni víztestek ökológiai állapotát, miközben elősegítik a vízkészlettel történő fenntartható gazdálkodást.

A Víz Keretirányelv (VKI) céljairól, annak hazai végrehajtásáról az alábbi honlapok adnak részletes információt:

www.kvvm.hu/index.php

www.euvki.hu/

Az Élőhelyvédelmi irányelv céljairól, feladatairól pedig az alábbi link:

www.termeszetvedelem.hu/index.php

A projekt eredményei és az eredmények értékeléséből származó információk közvetlenül felhasználhatók lesznek a Natura2000 fenntartási tervek elkészítéséhez.

A projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálja a projektben résztvevő szervezetek szakemberei szakmai képzése. A szakemberek mindennapi természetvédelmi gyakorlatban hasznosuló szaktudásán keresztül a térség természetvédelmi és vízügyi ágazata a határ mindkét oldalán a projekt eredményeinek kiterjesztését segíti elő. A tervek szerint megvalósuló környezeti nevelésen keresztül a térség fiatalsága, mely alapvető záloga a természeti értékek, ill. a jó ökológiai állapotú víztestek és vizes élőhelyek megőrzésének, ezáltal a Natura 2000 élőhelyhálózat és a VKI céljai megvalósulásának.

Emellett a projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálják a célterület lakosságának szemléletformálását elősegítő rendezvények és ismeretterjesztő kiadványok, illetve a projekttel kapcsolatos weblap fejlesztése. Ezeknek az eszközöknek a segítségével olyan életvitelre lehet megtanítani a lakosságot, amellyel nagyon hatékonyan tudják majd segíteni a célterület természeti értékeinek hosszú távú megőrzését és az életminőség javulását. A projekt így elősegítheti a határmenti térségben élők olyan gazdasági és szociális fejlődését, mely nem károsítja a természeti környezetet és nem vezet a természeti erőforrások feléléséhez.

Az ANPI és a SOPSR együttműködésében, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programon (2007-2013) belül megvalósuló program célja a Hernád folyó Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára.A projekt globális célja a Hernád folyó Szlovákia és Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található víztestek és vizes élőhelyek természeti értékeinek a hosszú távú megőrzése az utókor számára. A határ két oldalán elterülő természetvédelmi területek gazdag bio-diverzitásának fenntarthatósága kizárólag az érdekelt felek szoros együttműködésében valósulhat meg. Ezért a projekt másik átfogó célja a két nemzeti park közötti együttműködés elmélyítése. 

A projektterület természeti értékeinek védelme érdekében a fejlesztés specifikus céljai a következők:

- a Hernád és jelentősebb mellékvízfolyásainak jó ökológiai állapotát potenciálisan befolyásoló tényezők, célirányos, VKI előírásai alapján történő vizsgálata,

- a Hernádot és jelentősebb mellékvízfolyásait veszélyeztető antropogén eredetű hatások felmérése és javaslattétel a megszüntetésükre az országok által vállalt VKI elvárásoknak megfelelően,

- Közösségi jelentőségű (Natura 2000), valamint invazívan terjedő vízi fajok előfordulására és állománynagyságára vonatkozó adatok összegyűjtése

- Közösségi jelentőségű vizes élőhelyek botanikai felmérése - Az érintett országok ökológiai állapotminősítési rendszereinek összehangolása

- a Nemzeti Park természetvédelmi szakembereinek szakmai továbbképzése

- A Vizes élőhelyek állapotának nyomon követését lehetővé tevő eszközbeszerzés

- Lakosság, NGO-k, tanulók számára ismeretterjesztő előadások tartása

- Weblapfejlesztés

- Kutatási eredmények és javaslattétel nagyközönség számára is érthető formában történő közlése, a Hernád-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek a Víz Keretirányelv elvárásai és a természetvédelmi célkitűzések szerinti biológiai felmérése, védett növény- és állatfajok egységes biotikai adatállományon alapuló közös jegyzékének összeállítása, veszélyeztető tényezők, szennyező források azonosítása, javaslattétel kidolgozása a megszüntetésükre és védelmi intézkedések megvalósítására.

A projekt eredményeinek kiterjesztését a kutatási adatokat hasznosító, később elkészülő természetvédelmi alapdokumentumok és a lakosság szemléletformálása jelenti. Jelen projekt számos, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés peremfeltételeit és kimenetét meghatározó információt állít elő a projektterület több víztestének állapotáról, a terhelések helyéről, jellegéről, hatásáról. Ezek az információk közvetlenül felhasználásra kerülhetnek a vízgyűjtőgazdálkodási tervek megvalósítása során azért, hogy a VGT-ben meghatározott intézkedések költséghatékonyan javítsák a felszíni víztestek ökológiai állapotát, miközben elősegítik a vízkészlettel történő fenntartható gazdálkodást. A projekt során keletkező eredmények és az értékelésükből származó információk ugyancsak közvetlenül felhasználhatók lesznek a Natura2000 fenntartási tervek elkészítéséhez. A projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálja továbbá a projektben résztvevő szervezetek szakemberei szakmai képzése.

A szakemberek mindannapi természetvédelmi gyakorlatban hasznosuló szaktudásán keresztül a térség természetvédelmi és vízügyi ágazata a határ mindkét oldalán a projekt eredményeinek kiterjesztését segíti elő. A tervek szerint megvalósuló környezeti nevelésen keresztül a térség fiatalsága, mely alapvető záloga a természeti értékek, ill. a jó ökológiai állapotú víztestek és vizes élőhelyek megőrzésének, ezáltal a Natura 2000 élőhelyhálózat és a VKI céljai megvalósulásának. Emellett a projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálják a célterület lakosságának szemléletformálását elősegítő rendezvények szervezése és kiadványok elkészítése, illetve a projekttel kapcsolatos weblap. Ezeknek az eszközöknek a segítségével olyan életvitelre lehet megtanítani a lakosságot, amellyel nagyon hatékonyan tudják majd segíteni a célterület természeti értékeinek hosszú távú megőrzését és az életminőség javulását.