• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Környezet és Energia Operatív Program bemutatása


A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) az Európai Unió (EU) 2007 és 2013 közötti költségvetési tervezési időszakára vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) – EU terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) – átfogó céljának, horizontális politikáinak, valamint hat tematikus és területi prioritásának végrehajtását szolgáló operatív programok egyike. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a környezetvédelem fejlesztése nélkül. A Környezet és Energia Operatív Program alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése.

A környezet értékes, vigyáznunk kell rá, ugyanakkor elősegíteni, hogy környezetünket fenntartható módon fejleszthessük is. Beruházások nélkül nincs fejlődés, ötletek nélkül nincsenek fejlesztések. Hazánk a fejlesztések megvalósításában nem marad magára, az Európai Unió támogatásaival megvalósulhatnak a régóta esedékes környezetvédelmi beruházások.

Az aktuálispályázati lehetőségek elérhetővé teszik a települések számára, hogy megoldják évek óta húzódó környezetvédelmi problémáikat. A támogatásokkal megvalósuló projektek célja egy egészségesebb, tisztább és biztonságosabb ország megteremtése.

A környezeti fejlesztéseket biztosító pályázati lehetőségek alapdokumentumai az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), illetve 2011-től az Új Széchenyi Terv (ÚSZT), melyek stratégiai szinten fogalmazzák meg hazánk társadalmi-gazdasági felzárkózásához, illetve a vállalt feladatok betartásához szükséges lépéseket. A hosszútávú stratégiai célok és eszközök a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) kerülnek részletes kifejtésre.

A KEOP tartalmazza hazánk környezeti állapotának helyzetértékelését, a fejlesztés konkrét irányait, a beruházások szükségességének elemzését és az Európai Unió támogatáspolitikájával kapcsolatos összhangot, koherenciát. A KEOP hét évre szól, megvalósítására 2007 és 2013 között kerül sor. A hét éves periódust egyszerre azonban konkrét pályázatokkal felölelni nagyon nehéz, így az Operatív Programban meghatározott hosszú távú feladatok a két évre szóló ún. Akciótervekben öltenek rövidtávon is megvalósítható formát. Az Akciótervek képezik az egyes pályázati felhívások alapját.

A KEOP célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése, az egyes környezeti-, természetvédelmi és vízügyi feladatok megoldása, a természeti erőforrások hatékonyabb, takarékos használata. A megfogalmazott fejlesztési irányvonalak követésével mindenki számára biztosítottá válik a tiszta, egészséges környezet.

A KEOP abból a stratégiai megfontolásból indul ki, hogy:

 • a környezetvédelem erősítése – az egyes környezet-, természetvédelmi és vízügyi feladatok megoldása, valamint a kapcsolódó intézkedések révén – mind rövid, mind hosszú távon elősegíti az életminőség javulását,
 • a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió megteremtéséhez,
 • a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata elősegíti a fenntartható fejlődés irányába történő előrelépést, és javítja az ország versenyképességét,
 • a fentiek térben megfelelő kialakítása elősegíti a régiók, különösen a hátrányos helyzetű térségek kulturális és természeti örökségének védelmét, fejlesztését, valamint lehetőséget ad fokozottabb részvételükre a gazdasági fejlődésben.

A KEOP a fő fejlesztési irányvonalakat ún. prioritástengelyekként fogalmazza meg. A prioritástengelyek intézkedésekre, az intézkedések konstrukciókra bonthatók, ezekre épülve kerülnek kiírásra a pályázati felhívások és valósul meg maga a program.

A KEOP prioritástengelyei:

 • Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz)
 • Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, vízgazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció)
 • Természeti értékeink jó kezelése
 • Megújuló energiahordozók növelése
 • Hatékonyabb energia felhasználás
 • Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése
 • Projekt előkészítés
 • Technikai segítségnyújtás

További információ: http://www.nfu.hu/keop_ih | www.energiakozpont.hu