• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

LIFE Program bemutatása


A LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement) az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben hoztak létre.

A LIFE program 2007-től részben átalakult, és 2013-ig LIFE+ program néven folytatódik. A 2007-2013-as időszakban a LIFE+ támogatási rendszer keretében a 27 tagállam részére összesen 2.143 millió eurót lehet a LIFE+ rendeletben meghatározott célokra fordítani. Ennek az összegnek a 78%-ból az Európai Bizottság projekteket támogat, míg a fennmaradó 22%-ot egyéb célokra fordít.

A LIFE+ programnak három területe: „Természet és Biodiverzitás”, „Környezetvédelmi Politika és Irányítás” és „Információ és Kommunikáció”.

A „Természet és Biodiverzitás” területnek két része van, melyek esetén az alábbi témakörben lehet pályázni:

LIFE+ „Természet”: célja a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv (2009/147/EC es 92/43/EEC) végrehajtásának, különösen a Natura 2000 hálózat megvalósításának elősegítése. Demonstrációs vagy ún. legjobb gyakorlat projektek támogathatók.

LIFE+ „Biodiverzitás”: az Európai Bizottság "Biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig - és azon túl", valamint “A biológiai sokféleséggel kapcsolatos lehetséges uniós koncepciók es célkitűzések a 2010 utáni időszakra” című közleményeiben foglalt célkitűzések megvalósításának elősegítése. Demonstrációs vagy innovatív projektek támogathatók.

A LIFE+ program a projektek költségvetésének maximum 50%-át biztosítja. A LIFE+ „Természet” pályázatok esetén kivételesen ez az arány a 75%-ot is elérheti: az élőhelyvédelmi irányelv szerint kiemelt jelentőségű élőhelyek vagy fajok, illetve - a madárvédelmi irányelv alapján létrejött Ornis Bizottság véleménye alapján - a kipusztulás által veszélyeztetett madárfajok esetében.

Lényeges, hogy a LIFE+ rendelet 9. cikkének megfelelően a LIFE+ programban csak olyan tevékenységek támogathatók, amelyek más uniós pénzügyi forrásból nem finanszírozhatók: „Az e rendelet szerint finanszírozott intézkedések nem tartozhatnak más közösségi pénzügyi eszközök támogatásra jogosító kritériumai, valamint fő célkitűzései körébe, illetve azokból, …, nem kaphatnak ugyanezen célból támogatást.”

 LIFE+ programban tagállamonként indikatív éves kereteket határoztak meg, de ez az összeg nem kerül kifizetésre automatikusan, csak a megfelelően jó minőségű pályázatok kaphatnak támogatást. Az éves keretek mindig az adott évi pályázati értékelési útmutatóban (Evaluation guide) találhatók.

A 2012-ben benyújtott pályázatokra vonatkozóan Magyarország éves indikatív kerete közel 7,1 millió euró.

Jogi háttér
A LIFE+ programhoz az alábbi közösségi jogszabályok kapcsolódnak:

- az Európai Parlament és a Tanács 614/2007/EK rendelete (2007. május 23.) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) (LIFE+ rendelet)

- az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (madárvédelmi irányelv);
- a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (élőhelyvédelmi irányelv

Magyarország részvétele a LIFE/LIFE+ programban
Hazánk a LIFE programban 2001 óta vesz részt, azóta számos természetvédelmi és környezetvédelmi projektünket támogatja az Európai Unió. A LIFE természetvédelmi pályázatok keretében jelentős léptékű élőhely-rekonstrukciók és fajmegőrzési programok valósultak meg.

A 2001-2006 időszakban 16 Magyarország által benyújtott természetvédelmi pályázat összesen 12,8 millió euró támogatást kapott.

2008-2012 során 12 magyar LIFE+ „Természet és Biodiverzitás” pályázat összesen közel 24,4 millió euró támogatást kapott. A 12 projekt egyike a LIFE+ „Biodiverzitás” komponensbe tartozik, amelyre kevés példa van uniós szinten, míg a többi a LIFE+ „Természet” elemben nyert el támogatást.

Pályázati felhívás és bírálat

A pályázati felhívás évente jelenik meg az alábbi honlapokon:

Európai Bizottság LIFE honlapja: http://ec.europa.eu/environment/life/
Energia Központ Nonprofit Kft.: http://www.energiakozpont.hu/life/bevezeto

A pályázatokat Energia Központ Nonprofit Kft részére kell benyújtani, mely továbbítja a pályázati dokumentációkat az Európai Bizottság részére. A pályázatokat az Európai Bizottság bírálja el.

A LIFE jövője

A LIFE program 2014-2020 időszakra vonatkozó folytatására vonatkozóan 2012. január 12-én megjelent a „Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program létrehozásáról (LIFE)” című, Európai Bizottság által kiadott tervezet.

A tervezet és a kapcsolódó anyagok az alábbi linken elérhetők:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

Letölthető anyagok:
A 2001-2004 időszakban nyert pályázatokról szóló, a "Természetvédelmi célú LIFE projektek Magyarországon" című kiadvány

A 2001-2012. évi nyertes pályázatok adatait, honlapcímét tartalmazó táblázat


További információ a LIFE+ programról: http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm