• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Pannon Magbank projket leírása


A Biológiai Sokféleség Egyezmény egyik alapvető célkitűzése a földi élet minden formájának, a genetikai sokféleségnek a megőrzése. Az Európai Unió élővilág-megőrzési stratégiájának gyakorlati megvalósítására kidolgozott EU Biológiai Sokféleség Cselekvési Terv célul tűzi ki, hogy fel kell térképezni a vadon élő fajok ex-situ megőrzési programjainak hiányosságait és megoldást kell találni ezekre.

Az Európai Unió 2006-ban célul tűzte ki, hogy azonosítani kell a vadon élő fajok élőhelyen kívüli (ex-situ) megőrzési programjainak hiányosságait, melyekre megoldást kell találni. A Növényvilág Megőrzésének 2010-ben felülvizsgált Világstratégiája értelmében 2020-ig a veszélyeztetett fajok legalább 75%-át ex-situ gyűjteményekben meg kell őrizni, lehetőleg a származási országban. A nemzetközi és európai uniós vállalásokkal összhangban szükségessé vált az ún. Pannon Magbank létrehozása Magyarországon, amely a Pannon biogeográfiai régió vadon élő edényes növényeinek ex-situ magbankban történő megőrzését szolgálja a természetes élőhelyen történő védelem biztonsági kiegészítéseként.

Amellett, hogy megnövelik a biztonságot a veszélyeztetett populációk vagy ritka fajok természetes, eredeti élőhelyükről történő esetleges eltűnése, illetve degradációja esetén, az ex situ magbankok további lehetőségeket nyújthatnak a vadon élő populációk genetikai változásainak nyomon követésére, kutatási anyagokhoz biztosítanak hozzáférést anélkül, hogy az eredeti élőhelyre gyakorolt zavarás megnövekedne, valamint hozzájárulnak a növénytársulások diverzitásának és stabilitásának fenntartásához használt tényezők átfogó vizsgálatához.

A projekt célkitűzéseinek az elérését, a világ 13. legnagyobb mezőgazdasági génbankjának, a Növényi Diverzitás Központ a jelenlegi funkcióinak kiterjesztésével tervezzük elérni, mely jelenleg is több mint 50 évnyi tapasztalattal rendelkezik a mezőgazdasági géntartalékok megőrzése területén. A mezőgazdasági és vadonélő növényeket együttesen megőrző génbank megalapítása egyedülálló és követendő példa a világ számára, mivel a Biológiai Sokféleség Egyezmény célkitűzéseinek megfelelően a Pannon biogeográfiai régió teljes növényvilágának genetikai sokféleségét célozza megőrizni, beleértve mind a vadonélő, mind pedig az emberi élelmezést szolgáló mezőgazdasági és zöldségnövények genetikai állományát is. Mindezeket a nemzetgazdasági szempontból leghatékonyabban és költségtakarékos módon, a meglévő tudást és a kiépített infrastruktúrát optimálisan felhasználva közkincsként szeretnénk megóvni. A természeti kincsek ezen értékes gyűjteménye hatalmas jelentőséggel bír a biodiverzitás megőrzése szempontjából nemzeti, európai és globális szinten, valamint hozzájárul a 2010-re kitűzött biodiverzitási célok eléréséhez.