• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

DENEVÉR


5909bc4f37b47.JPG

Alapadatok

A projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén
A projekt kódja: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061
Kedvezményezett: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.11.01.
A projekt megvalósításának vége: 2019.12.31.
A támogatás összege: 150 000 000 Ft   (100 %  támogatás intenzitás)

 

További információ a projektről:

Hordós-Nagy Zsuzsa
pályázatkezelési koordinátor, projektmenedzser
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 370 13 33
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com

 

Gruber Péter
általános igazgatóhelyettes, szakmai vezető
Tel: +36 48 506 000, Fax: + 36 48 506 001
Mobil: +36 30 331 1724

 

A projekt leírása

A denevérfajok egy jelentős része természetes körülmények között barlangokban él, Európában azonban ezeknek a földalatti szálláshelyeknek a zavarása, hasznosítása és lezárása miatt a fajok nagy része kiszorult ezekről az eredeti természetes szálláshelyekről. Az állományok többsége – létszámában jelentősen megfogyatkozva – ma már inkább épületekben, illetve mesterséges földalatti üregekben (pl. bányatárók) talál menedéket. A művi környezetben azonban sajátos és fokozott veszélyeknek (pl. állékonysági problémák, gázfelhalmozódás, direkt lezárás, túlmelegedés, zavarás stb.) vannak kitéve az állatok.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe denevérfaunisztikai, illetve a denevérekre leselkedő veszélyek szempontjából nemzetközi összevetésben értékelve is nagyon alaposan feltárt. A felmérési eredmények alapján rendkívül jelentős állományok élnek itt, többek között kritikus helyzetbe került fajok (pl. kereknyergű patkósdenevér, hosszúszárnyú denevér) legfontosabb hazai népességei. A tervezett beavatkozások veszélyeztetett helyzetbe került, sérülékeny denevérfajok állományának közvetlen megőrzését szolgálják.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, hasonlóan a világ és hazánk többi nemzeti parkjához és egyéb örökségvédelemmel foglalkozó intézményéhez, a természeti és kulturális örökség feltárásával, megőrzésével és hasznosításával, a társadalom felé való közvetítésével is foglalkozik. Ez a tevékenysége akkor sikeres, ha a három feladatot integráltan képes elvégezni.

 

A projekt megvalósítása során az 1. beruházási elem keretében olyan kiemelkedő jelentőségű denevérszállások fenntartása és fejlesztése történik meg, melyek beavatkozás nélkül rövid időn belül megszűnnének. Jelenlegi állapotukban ezek a szálláshelyek a denevérek és az emberek számára is veszélyesek.

A beavatkozási helyszínek az Aggteleki Nemzeti Park és Bioszféra Rezervátum területén, valamint számos Natura 2000 területeken és azok közvetlen közelében helyezkednek el. A változatos élőhelyek, illetve a barlangok nagy száma miatt eredendően kiváló élőhelyi adottságokat találnak itt a denevérek. Jelenleg ez az egyetlen olyan terület hazánkban, ahonnan az összes eddig Magyarországon bizonyított denevérfajt sikerült kimutatni (28 faj) A hazai barlanglakó denevérfajok szállásfoglalási lehetősége és szokása jelentősen átalakult napjainkra, az állományok többsége mesterséges szálláshelyekre szorult át vagy önként költözött oda. Az új szálláshelyek (pl. padlások, tornyok) a barlangoknál kedvezőbb mikroklimatikus feltételeket biztosítanak az alapvetően melegigényes denevéreknek, a mesterséges adottságok miatt azonban rendkívül kiszolgáltatottak itt az állatok. Az elmúlt évek kutatásai új károsító hatásokat is feltártak (pl. klímaváltozás, díszkivilágítás), melyek ellen új típusú módszerekkel is csak nehezen lehet védekezni. A biztonságos szálláshelyek maximális védelme mellett ezért különösen fontos az, hogy minél több padlás- és toronylakó denevérállományt a hosszú távon fenntartható, kevesebb társadalmi konfliktussal terhelt nem közösségi hasznosítású épületekbe, illetve felszínalatti szálláshelyekre (barlangokba, stabil bányatárókba) próbáljuk át-, illetve visszairányítani. A pályázattal érintett denevér szálláshelyek rendkívül rossz fizikai állapotban vannak, ezért azonnali beavatkozást igényelnek.

Bár a denevérek fajgazdagsága és különleges életmódja a legtöbb ember számára nem ismert, az évszázados hagyományok miatt mégis szinte már ösztönös ellenszenvvel fordulnak feléjük. Az eredményes védelem és a társadalmi támogatottság/érzékenység növelése érdekében ezért nagyon fontos feladat a denevérekkel kapcsolatos ismeretterjesztés. Ezt a célt szolgálja egy denevéreket és védelmüket bemutató vándorkiállítás létrehozása. A vándorkiállítással alapvetően oktatási intézményeket célzunk meg, mivel a kiállítás bemutatásához egy komplex oktatási/ismeretterjesztési programot (előadások, kézműves foglalkozások) is kapcsolunk. Az anyagot azonban könyvtárakban, kultúrházakban, illetve rendezvényeken is be lehet mutatni.

Hazai kutatások hívták fel arra a figyelmet, hogy milyen káros hatása van a szállásépületek kivilágításának a denevérközösségekre. A megvilágított épületekben jelentősen módosul a denevérek kirepülése és fejlődése, melynek komoly hatása lehet az állatok túlélésére és telelési sikerére. Erős megvilágítás esetén azonnal el is költöznek az állatok. Az ANPI működési területén egyre fokozódó probléma a szállásépületek díszkivilágítása, melynek a denevéreken kívül más fajcsoportokra is súlyosan káros hatású (pl. éjjeli rovarok). A projekt egyik célja a tágabb területet érő fényszennyezés csökkentése, a jelentősebb épületlakó denevérkolóniák közvetlen védelme.

Összességében a projektnek értékmentő, értékteremtő és értékőrző hatása van, amely hozzájárul az oktatási-kutatási célkitűzések eléréséhez is. A tervezett beavatkozások természetvédelmi célokat szolgálnak, és nem jelentenek semmiféle turisztikai attrakciófejlesztést.

A projekt céljai olyan kiemelkedő jelentőségű denevérszállások fenntartása és fejlesztése, melyek beavatkozás nélkül rövid időn belül megszűnnének. Ezek a denevérszállások jelenleg is kiemelkedő értékű denevérkolóniáknak adnak otthont, azonban jelenlegi állapotuk alapján fennmaradásuk bizonytalan, illetve már most veszélyesek a denevérek és az emberek számára. Könnyen előfordulhat, hogy egy adott szálláshelyek megszűnése azonnal jelentős denevérállomány pusztulását eredményezi. Az érintett területek:

  • Szendrő (Szalonna), Csehi-hegy (mészkőbánya)
  • Sárospatak, Megyer-hegy (Zsolnay-bánya)
  • Edelény, Mogyorós-tetői üregrendszer (pincerendszer)
  • Mád, Bomboly-bánya alsó szinti táró.
  • Bódvarákó, Esztramos II. szinti II/2 jelű táró
  • Szinpetri, református templom

 

A beavatkozások eredményeként leszűrhető szakmai tapasztalatok és kutatási eredmények példaként és szakmai alapként szolgálhatnak más területeken végzett hasonló denevérvédelmi beavatkozások végrehajtásához.

A denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztései mellett regionális és országos viszonylatban cél a denevérek ismertségének és elfogadásának növelése, illetve a hatékony védelmet megalapozó társadalmi bázis kiszélesítése egy állandó, illetve egy mobil kiállítással, oktatással. Járulékos célunk az általános természetvédelem és a Natura 2000 hálózat népszerűsítése, illetve a természet szeretetének általános fejlesztése. Cél, hogy a lehető legtöbb emberhez hitelesen eljusson a kiállítások üzenete, ezért a vándorkiállítás helyszínei között szerepelnek az ANPI oktatóhelyiségei, továbbá iskolák és egyéb középületek (pl. könyvtárak, múzeumok) is. A kiállításon a fajokat, a védelem feladatait és lehetőségeit, illetve a releváns kutatási eredményeket mutatjuk be. A vándorkiállítás célja olyan szemléltető és foglalkoztató anyagok létrehozása, melyeket viszonylag könnyen lehet telepíteni/mozgatni, ugyanakkor elegendően színesek és izgalmasak ahhoz, hogy felkeltség gyerekek érdeklődését. A kiállítási anyaggal alapvetően gyermekeket célzunk meg, de az alkalmas lesz arra is, hogy a felnőtt lakosságnak is megfelelő ismereteket nyújtson.

 

Letölthető anyagok

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény KEHOP-410-15-2016-00061-180322