• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

HUCUL


59086f6ecc743.jpg

Alapadatok

A projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése
A projekt kódja: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049
Kedvezményezett: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.11.01.
A projekt megvalósításának vége: 2020.12.31.
A támogatás összege: 650 000 000 Ft   (100 %  támogatás intenzitás)

 

További információ a projektről:

Hordós-Nagy Zsuzsa
pályázatkezelési koordinátor, projektmenedzser
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 370 13 33
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com

 

Juhász Zsolt
osztályvezető, szakmai vezető
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 945 20 31

 

A projekt leírása

Az Aggteleki Nemzeti Park, hasonlóan a világ és hazánk többi nemzeti parkjához és egyéb örökségvédelemmel foglalkozó intézményéhez, a természeti és kulturális információk feltárásával, megőrzésével és hasznosításával, a társadalom felé való közvetítésével is foglalkozik. Ez a tevékenysége akkor sikeres, ha a három feladatot integráltan képes elvégezni.

Az emberi tevékenység következtében a természetes élőhelyek kiterjedése világszerte egyre csökken, mely számos faj állományát sodorta, sodorja a kipusztulás szélére. Az élőhely-helyreállítással a természetvédelem elsődleges célja a természetes élőhelyek kiterjedésének növelése, természetes ökológiai hálózatok megtartása, fejlesztése, végső soron az eredeti biodiverzitás megőrzése, fejlesztése. A projekt hozzájárul az érintett területek állapotának megőrzéséhez, mely magában foglalja az egyedülálló, nemzetközi jelentőségű karsztos táj, a védett őshonos huculkisló, a biológiai sokféleség, mint kiemelkedő tudományos, egészségügyi, oktatási, rekreációs és esztétikai érték megóvását. A projekt keretében megvalósítani tervezett természetvédelmi célú, extenzív, pásztorolós legeltetéssel megelőzhetők a szukcessziós folyamatok, a növényzet összetételének nemkívánatos átalakulása, a tájidegen növények megjelenése. Az ANPI vagyonkezelésében lévő területek a fő területkezelési elvek: bemutatva megőrzés, fenntartható használat, tájmintázat dinamikus fenntartása, hagyományos területhasználatok preferálása.

A megfelelő élőhely kezelés mellett a génmegőrzésnek is nagy jelentősége van, hiszen az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hucul lóállománya olyan nemzeti kincs, melynek fenntartása, megőrzése és továbbtenyésztése kiemelten fontos érdek.

A lótartási tevékenység az Aggteleki Nemzeti Parkban 1986-ban azzal kezdődött, hogy néhány kanca fajtafenntartási (génmegőrzési) céllal az ANPI használatába került. A lóállomány azóta mintegy 200 egyedszámúra növekedett és nukleusz minősítésű tenyészetté vált, ugyanakkor az infrastrukturális feltételek állatállomány növekedésével arányos és az állattartásra vonatkozó egyre növekvő jogszabályi követelményeknek megfelelő mértékű fejlesztésére anyagi eszközök hiányában nem került sor. A projekt keretében egy olyan átgondolt, komplex, szakmailag megalapozott infrastrukturális háttér jön létre, ami megfelel a jogszabályi előírásoknak, lehetővé teszi a lóállomány biztonságos tartását és fejlesztését, ezáltal a hosszú távú tenyésztési és génmegőrzési célok megvalósítását is.

A projekt a legeltetéssel történő természetvédelmi gyepkezelésre, a huculkisló állatállomány tartásához szükséges infrastruktúra fejlesztésére irányul, melyek elengedhetetlenül szükségesek a tervszerű ménesgazdálkodás eredményeként mára több mint 200 egyedszámú állomány biztonságos fenntartásához.

A projekt célja a tradicionális hucul lófajta legeltetésével megvalósítandó élőhely- és területkezelés, mely magában foglalja az állatállomány tartásához szükséges infrastruktúra fejlesztést, a megfelelő karám (nyári és téli szállás) kialakítását, a tenyésztéshez, tartáshoz, a szakaszolt legeltetéshez szükséges szakszerű infrastruktúra fejlesztését, valamint a kiváló minőségű takarmány folyamatos biztosítása érdekében megvalósítandó háttér biztosítását is.

A fejlesztés feltétlenül szükséges, mert a tervszerű ménesgazdálkodás eredményeként a hucul fajta „felélesztésekor” néhány egyeddel induló, mára mintegy 200 tartós egyedszámú állomány tartási feltételei elégtelenek, az állomány biztonságos fenntartását, a jogszabályoknak megfelelő tartási feltételeket csak egy nagyobb léptékű infrastrukturális fejlesztéssel lehet biztosítani. Az infrastruktúra fejlesztéssel a legeltetés feltételei javulnak, a legeltetett terület nő, a jelenleg használt legelők terhelése csökken, a megosztott és szakaszolt legeltetéssel kezelt gyepes élőhelyek természeti állapota, a gyepekhez kötődő fajok életfeltételei javulnak, így a projekt a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos stratégiai célok megvalósítását is elősegíti. A fejlesztés megvalósításával az ANPI elkövetkező 8-10 évének élőhely-kezelése válik kiegyensúlyozottá és biztosítottá.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alá tartozó hucul ménesállomány 2016-ban 217 egyed volt. A hucul fajta Magyarországon jelenleg kb. 200-250 törzskönyvezett kancával rendelkezik, melynek jóval több, mint felét az ANPI kancaállománya képezi. A Kárpátok pónijának is tekintett lófajta roppant igénytelen, szívós, hihetetlenül ellenálló, mindemellett nagy munkabírású és munkakedvű, meghatározott földrajzi elterjedésben kitenyésztett és használt fajta. A fajta használhatósága igen széleskörű: kiváló hobbi és gyermekló, temperamentuma miatt a gyermekek általi lovaglásra és hajtósportra az egyik legmegfelelőbb fajta. Erdészetekben (hátas-málhás: pl. sózók feltöltése), hegyvidéki kisgazdaságokban (fogatmunka) jól alkalmazható, de terápiás lóként is megállja a helyét. Története során számos esemény csökkentette az állományt, ami napjainkra aktív beavatkozást, és odafigyelő tenyésztési munkát követelt. A területen a fajta tenyésztésének fő célja az élőhely kezelés, de emellett a génmegőrzésnek is nagy jelentősége van, hiszen az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hucul lóállománya olyan nemzeti kincs, melynek fenntartása, megőrzése és továbbtenyésztése kiemelten fontos érdek, komoly szerepet tölthet be a Nemzeti Lovasprogram céljainak megvalósításában, a nemzeti lovaskultúra fejlesztésében.

Hagyományosnak mondható ménesi legeltetés az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe kivételével ma már csak jórészt Hortobágyon és Bugacon lelhető fel, ezért megőrzése kiemelten fontos.

Összességében a projektnek értékmentő, értékteremtő és értékőrző hatása van, amely hozzájárul az oktatási-kutatási célkitűzések eléréséhez is. A tervezett beavatkozások természetvédelmi célokat szolgálnak, és nem jelentenek semmiféle turisztikai attrakciófejlesztést.

A projekt célkitűzése az országos jelentőségű védett területeken található értékes élőhelyek legeltetéssel történő kezelése, ezzel összefüggésben az őshonos, védett növény és állatfajok védelme, különös tekintettel a hucul kisló nukleusz állományának védelmére.

Hosszútávú célkitűzés az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság gondozásában álló kanca és méncsikó ménes felállítása; stabil tenyészállomány kialakítása és fenntartása.

Az állattartáshoz és a megfelelő élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése magában foglalja a megfelelő karám kialakítását, a tenyésztéshez és tartáshoz szükséges szakszerű infrastruktúra létrehozását, a legeltetéshez szükséges infrastruktúra fejlesztést, gépek beszerzését, a lovak mozgatásához szükséges járművek és szerelvények beszerzését, illetve a takarmány tárolására alkalmas tárolók kialakítását is.

A projekt konkrét célkitűzései:

 • Az élőhelyek területi kiterjedésének növelése;
 • Az eredeti életközösségek fenntartása;
 • A biodiverzitás megőrzése, növelése, feltételeinek javítása;
 • A terület degradálódásának megállítása, az invazív fajok visszaszorítása;
 • A terület ökológiai értékének növelése; a tájképi érték megtartása.

 

Tekintettel jelen projekt hucul kislovak tartásával és a legeltetéssel összefüggő feladatellátáshoz, fontos hangsúlyozni annak kapcsolódását az ANPI hucul ménes politikai céljaihoz:

 • Génmegőrzés;
 • Eredeti használati módnak megfelelő lókiképzés;
 • A fajta népszerűsítése, elterjesztése.

 

A cél eléréséhez a következő tevékenységek megvalósítására van szükség:

 • Téli szállás kialakítása a szini telephelyen 150 ló elhelyezésére;
 • Legeltetés feltételeinek megteremtése a Csemer-völgyben
 • Kiszolgáló telep fejlesztése Szinpetriben;
 • Nyári szállás fejlesztése a Gergés-bércen, 150 ló elhelyezésére
 • Gazdálkodási központ fejlesztése (Szini telephely)
 • Az élőhelykezeléshez szükséges eszközök, erő- és munkagépek beszerzése, a hucul lófajta tartási igényei mellett kiemelt figyelemmel az állatvédelemre, és állategészségügyi követelményekre vonatkozó jogszabályi előírásokra
 • A természetvédelmi szempontból legkedvezőbb legeltetési mód, kezelési modell kialakítása a gyepterület állateltartó képességének, a gyep regenerációs idejének, a talaj sérülékenységének, és a területen található természeti értékek speciális igényeinek figyelembe vételével, a terület mozaikosságának megőrzése, diverzitásának növelése érdekében.
 • A projekt hatásainak ökológiai monitorozása, a területkezelési tevékenység fejlesztése.

 

A beruházás mintegy 680 területet érint Aggtelek, Jósvafő, Szin, Szinpetri, Égerszög, Teresztenye települések környezetében.

A projekt eredményeként, a hucul kisló tartásával összefüggő, és vagy a legeltetéssel érintett sérülékeny és értékes élőhely megőrzése, fenntartása, ennek kapcsán fokozottan védett, illetve védett állatfajok, valamint Natura 2000 jelölőfajok hatékony védelme várható.

 

 

Letölthető anyagok

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény KEHOP-410-15-2016-00049-nyitó 180928