• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[kukac]t-online[pont]hu

Természetvédelmi Őrszolgálat


59087b8eafb96.jpg

Alapadatok

A projekt címe: A területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítás az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével  
A projekt kódja: KEHOP-4.2.0-15-2016-00010
Kedvezményezett: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.12.01.
A projekt megvalósításának vége: 2019.12.31.
A támogatás összege: 199 000 000 Ft   (100 %  támogatás intenzitás)

 

További információ a projektről:

Hordós-Nagy Zsuzsa
pályázatkezelési koordinátor, projektmenedzser
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 370 13 33
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com

 

Rózsa Sándor
osztályvezető, szakmai vezető
Tel: +36 48 506 000, Fax: + 36 48 506 001
Mobil: +36-30-519-1096

 

A projekt leírása

Az Aggteleki Nemzeti Park, hasonlóan a világ és hazánk többi nemzeti parkjához és egyéb örökségvédelemmel foglalkozó intézményéhez, a természeti és kulturális információk feltárásával, megőrzésével és hasznosításával, a társadalom felé való közvetítésével is foglalkozik. Ez a tevékenysége akkor sikeres, ha a három feladatot integráltan képes elvégezni.

A védett természeti területek és természetvédelmi értékek megóvásának érdekében létrehozott állami természetvédelmi őrzést végző szolgálat Magyarországon 30 éves múltra tekint vissza. A természeti értékek és területek, különösen a védett természeti értékek és területek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése érdekében állami Természetvédelmi Őrszolgálat működik valamennyi nemzeti park igazgatóság szervezetében. Ma az igazgatóságokon mintegy 265 természetvédelmi őr dolgozik. Feladatuk nem csak a védett természeti területekre koncentrálódik, hanem az adott nemzeti park igazgatóság teljes működési területét lefedi, amely így az ország egészére kiterjed.

A feladat ellátás szervezése területi egységek szerinti felosztásban történik a Nemzeti Park Igazgatóság működési területén belül, természetvédelmi tájegységenként, amelyeket természetvédelmi őrkerületek alkotnak.

Az ANPI természetvédelmi őrszolgálatának alapvető feladata az ANPI működési területén a természeti értékek és területek, természetvédelmi célú létesítmények, valamint az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak, továbbá a régészeti lelőhelyek és leletek őrzése, megóvása, károsításának megakadályozása. Feladata a természetvédelem és a régészeti örökségvédelem érdekeit sértő cselekmények esetén a jogszabályi előírások szerinti hatósági intézkedés megtétele, hatósági eljárás kezdeményezése, illetve hatósági eljárás lefolytatása.

Az őrszolgálat illetve az osztály a területi feladatokat az Aggteleki Tájegység és a Zempléni Tájegység keretében végzi.

A projekt indokoltságát egyrészt az adja, hogy a Zempléni Tájegységi központban, Bodrogkeresztúron, a természetvédelmi őrök bérelt irodahelyiségekben dolgoznak, a munkafeltételek, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás lehetőségei korlátozottak. Nem biztosított továbbá a feladatellátás során alkalmazott eszközök, járművek elhelyezése tárolása, megoldatlan a tájegységközponttól távol lévő őrkerületekben dolgozó kollégák megfelelő elhelyezése és munkafeltételeik biztosítása. A vízi munkavégzéshez nem nélkülözhető kishajók, csónakok, és az ahhoz tartozó felszerelések, utánfutók tárolása külön is bérelt helyen történik.

Az őrszolgálat rendelkezik a feladatai ellátásához alapvetően szükséges eszközökkel és járművekkel, azonban gépkocsik a műszaki állapota elavult, magas javítási igényűek, magas fogyasztásúak, fenntartási, üzemeltetési költségük magas, cseréjük indokolt. A Bodrogzug, illetve a vizes élőhelyeket, ártereket érintő munkavégzés (ide értve a monitoringot is) speciális közlekedési körülményei miatt, olyan kétéltű jármű beszerzése indokolt, amely egyrészt a vizes-nedves területeken, árvízi időszakot követő időszakokban történő közlekedés esetén minimálisan terheli a talajt, biztosítja az elakadás nélküli feladatellátást, és vízi képességével alkalmas arra, hogy a kompközlekedés nélküli időszakban is a terület megközelíthető legyen.

Az őrszolgálat munkájához szükséges terepi megfigyelő eszközök egy része az elhasználódott, megrongálódott eszközök pótlására szolgál, néhány közülük az újonnan keletkezett feladatok (például a farkas és a medve megjelenése) ellátásához szükséges. A terepen gyűjtött adatok feldolgozására ezidáig nem voltak az igazgatóságon megfelelő eszközök, noha az adatok kiértékeléséhez szükségesek. Az adatok rögzítésére, tárolására szolgáló informatikai eszközök (terepi informatikai eszközök, távcsövek, fényképezőgépek, kameracsapdák) jó része szintén elavult, elhasználódott, cseréjük indokolt.

A projekt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság teljes területén szolgálja a természetvédelmi őrök munkáját, tevékenységük hatékonyságának növelését.

A Légirendészeti támogató rendszer kialakítása, pedig az ANPI által végzendő fejlesztés ugyan, de országosan javítja a védett és Natura2000 területek őrzésének, ellenőrzésnek, monitoringjának volumenét. A tervezett fejlesztésben az ORFK által biztosított légijárművön alkalmazott térinformatikai támogatással működő kamerarendszerrel, a Természetvédelmi Őrszolgálattal közös feladatellátás során lesz mód a célterületek légi úton történő ellenőrzése során adatok gyűjtésére, dokumentálására, a szárazföldi lehetőségeknél nagyságrendekkel nagyobb hatékonysággal, több nemzeti park igazgatóság közreműködésével.

Jelen projekt célja a területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével.

A tervezett fejlesztés egyrészt az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tevékenységének fejlesztését, a természeti értékek megóvása érdekében a hatékonyabb feladatellátást biztosító infrastruktúra- és eszközfejlesztést célozza. Másrészt speciális elemként, a „Légirendészeti támogató rendszer” fejlesztésével, egy országos léptékű ellenőrzési rendszer kialakítása a cél, amely a természetvédelmi őrzés területellenőrzési, monitorozási feladatában egy új, hatékony lehetőséget biztosít, akár az ország teljes területén.

A projekt keretében tervezett fejlesztések:

1; Őrszolgálati Iroda kialakítása a Zempléni Tájegységben, Tokajban, továbbá úszómű létesítése

Zempléni Tájegységben jelenleg is hiányzik a lakossági kapcsolattartásra, az ügyfelek fogadására alkalmas infrastruktúra. Különösen érzékeny probléma ebben a tájegységben, ahol az ANPI működési területén a legjelentősebb a mezőgazdálkodók aránya, akik a Natura2000 szabályokkal kapcsolatosan, vagy más kérdésekkel keresik munkatársainkat. Az iroda építésének célja az adminisztratív munkavégzés feltételeinek megteremtése, a közönségszolgálati funkció kialakításával a helyi közösségekkel való kapcsolattartás hatékonyabbá tétele, a terepi megfigyelés és monitorozás, illetve az adatfeldolgozás- és továbbítás eszközeinek, valamint a terepjáró gépkocsinak a biztonságos tárolása.

Úszómű - hajótárolóval ellátott stég - A vizes élőhelyeket magukban foglaló védett természeti területek illetve Natura2000 területek ellenőrzési és monitorozó tevékenységéhez nélkülözhetetlenek a vízi járművek és azok megfelelő tárolása. A tervezett fejlesztés során a Bodrog-folyón elhelyezésre kerülő úszómű (stég) egyrészt kiváltja a korábbi bérelt tároló helyet, másrészt a kialakítandó bázis részeként egy egységben teszi kezelhetővé a vízi munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységet. Az úszómű kialakítása alkalmas  2 db. kishajó zárható módon történő vízi tárolására.

2; Az őrszolgálati terepi mobilitás fejlesztése az ANPI-nál

A projektelem keretében, az őrszolgálati mobilitás fejlesztésének részeként a természetvédelmi őrök napi munkavégzése során használt gépjármű park mennyiségi és minőségi javulása érdekében történő beszerzés valósul meg. 

3; A hatékony terepi megfigyelés, adatgyűjtés és feldolgozás, monitorozás eszközrendszerének fejlesztése 

A terepi adatgyűjtés, monitorozás eszközrendszerének fejlesztésének célja egyrészt a természetvédelmi őrök egységes eszköz ellátása, másrészt olyan eszközök beszerzése, amelyek önállóan, vagy már meglévő eszköz használati körét bővítve segítik a tevékenységet.

A beszerzendő eszközök a természeti állapot felmérése (adatgyűjtés) és nyomon követése (monitorozás) hatékonyságának javulását segítik elő. A megfelelő eszközök alkalmazása hozzájárul a területen lévő természeti értékek megismeréséhez, számbavételéhez.

4; Légirendészeti támogató rendszer fejlesztése 

A terepi monitoring eszközök körében speciális fejlesztési elem a Légirendészeti támogató rendszer megvalósítása. Az ANPI által megvalósításra tervezett projekt sajátossága, hogy az együttműködő partnerek segítségével magvalósításra kerülő légirendészeti támogató rendszer országos szinten járul hozzá a projekt által érintett területek rövid idő alatt, magas színvonalon történő monitorozásához – szükség esetén az azonnali beavatkozásokhoz.

A fejlesztés célja a természetvédelmi őrzés (Magyarország országos jelentőségű védett természeti területei és/vagy Natura 2000 területei), ellenőrzés hatékonyságának növelése, légijárművön alkalmazott térinformatikai támogatással működő kamerarendszer kifejlesztésével és üzembe helyezésével, országosan a légi területellenőrzések arányának növelésével, több állami intézmény közreműködésével. Magyarország összes nemzeti park igazgatósága részvételével megvalósításra kerülő projektelem országos szinten járul hozzá a projekt által érintett területek rövid idő alatt, magas színvonalon történő monitorozásához, szükség esetén az azonnali beavatkozásokhoz. A fejlesztés során együttműködő vagy hozzájáruló partnerként Magyarország összes nemzeti park igazgatósága közreműködik. A pilot jelleggel kialakítandó projektelem fejlesztésében közreműködik továbbá a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság (B-A-Z MRFK), valamint az Országos Rendőr-főkapitányság Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálata (ORFK KR LRSZ).

 

Letölthető anyagok

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény KEHOP-420-15-2016-00010-nyitó-20180925