• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[at]t-online[dot]hu

Abaújkéri Ördög-szikla Kaptárkő Természeti Emlék védetté nyilvánítása


Tájékoztatjuk, hogy az Abaújkéri Ördög-szikla Kaptárkő Természeti Emlék védetté nyilvánításához kapcsolódó szakmai előkészítés befejeződött. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében, az országos védetté nyilvánításról a – tárcaközi egyeztetést követően – környezetvédelmi és vízügyi miniszter rendelkezik, de döntésének előkészítéséhez Igazgatóságunknak előzetesen fel kell tárni a védetté nyilvánítás körülményeit, illetve össze kell gyűjteni az érdekeltek álláspontját. A védetté nyilvánítási eljárás előkészítéséhez szükséges a fent említett törvény 25.§ (7) bekezdésének megfelelően egyeztető tárgyalást, illetve szükség esetén helyszíni szemlét kitűzni.

 
Az egyeztető megbeszélés tárgya:
Az Abaújkéri Ördög-szikla Kaptárkő TE védetté nyilvánítása

A tárgyalás helyszíne és időpontja:
Abaújkér Község Önkormányzatának Tanácsterme
Abaújkér, Rákóczi u. 26.
2014. február 12. 11:00 óra
 
A védetté nyilvánítás előkészítésének keretében az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II.5.) KvVM rendeletnek megfelelően elkészítették a terület természeti értékeinek kutatását, megőrzését és bemutatását célzó tevékenységekhez és előírásokhoz kapcsolódó természetvédelmi kezelési terv tervezetét. A tervezetet és a védetté nyilvánítási javaslatot a tulajdonosok, államigazgatási szervek, önkormányzatok, gazdasági kamarák részére elküldtük. Amennyiben észrevételt kíván tenni, a mellékelt anyagokat 2014. február 10-ig szíveskeadjen írásban véleményezni.

A területi egyeztetést a 3/2008. (II.5.) KvVM rendelet 4. § (3) pontja szerinti dokumentummal bonyolítjuk le. Tájékoztatjuk, hogy a részletes kezelési terv dokumentáció az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságon (munkanapokon 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig), illetve az Igazgatóság honlapjain (regi.anp.hu, illetve www.anp.nemzetipark.gov.hu) megtekinthető.

A 3/2008 (II.5.) KvVM rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján a kezelési terv véglegesítése során a beérkezett véleményeket figyelembe kell venni, illetve a véleménykülönbségeket lehetőség szerint egyeztetés útján kell rendezni. Ugyanezen jogszabály 4.§ (2) bekezdése alapján a tervezettel a kapcsolatban a természetvédelmi céllal alakult társadalmi és érdekképviseleti szervek is jogosultak véleményt nyilvánítani a kifüggesztés napjától számított 45 napon belül. Az észrevételeket az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósághoz, írásban kell eljuttatni. Ennek érdekében megkértük az érintett települési önkormányzatot, gondoskodjon a természetvédelmi kezelési terv tervezetének 30 napos és az egyeztető tárgyalás meghívójának legalább 15 napos kifüggesztéséről.
 
 
Jósvafő, 2014. január 10.
 
Melléklet:
 
Other articles Show more
59c158008ac8f.jpg

Daily Cave Tours article

Daily cave tours at Aggtelek National Park

Megvásárolható kiadványok article

A nemzeti park kiadványai megvásárolhatók az aggteleki Látogatóközpont épületében található Ajándékboltban.

5ea028acea2ed.jpg

Pitics Hill Lookout Tower article

the Pitics Hill Lookout is the only man-made vantage point in the northwest Aggtelek karst