• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[at]t-online[dot]hu

Álláspályázat


5926e237c83e3.jpg

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság - Jósvafő

a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény alapján

pályázatot hirdet

TITKÁRSÁGVEZETŐ, JOGI ÉS BIRTOKÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

beosztás ellátására.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony (6 hónapos próbaidővel).  

                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezető megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan ideig szól.

 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Adminisztráció ellátása, illetve a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, igazgatói utasításoknak való megfeleltetése (ügyiratkezelés, iratkezelés, selejtezés), segíti az igazgató tevékenységének szervezését és ellátását
 • Személyzeti és munkaügyi feladatai keretében ellátja a munkaerő-gazdálkodás előkészítő és koordinációs feladatait, valamint végzi a személyzeti és munkaügyi tevékenységhez tartozó feladatokat
 • Jogi támogatás és jogi eljárásokkal kapcsolatos feladatok keretében szakmai felügyelet gyakorlásával, beadványok, jogi jellegű iratok, szerződések készítésével illetve jogi szempontból való felülvizsgálatával, belső szabályzatok, utasítások elkészítésében való közreműködéssel, jogi tanácsadással biztosítja az Igazgatóság jogszabályoknak megfelelő működését és jogi érdekeinek érvényesítését
 • A birtokügyi és nyilvántartási feladatok körében intézi, illetve koordinálja az állami tulajdonba vételi (elővásárlás, adásvétel, kisajátítás), a védettségi szint helyreállításával kapcsolatos ügyeket, az ingatlanok nyilvántartásával és egyéb nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok ellátását
 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.      

                

Pályázati feltételek:

 • Jogász szakképzettség; okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség
 • Tapasztalat hasonló munkakörben, irodában végzett adminisztratív feladatok terén, irányító, szervező tevékenység
 • Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség
 • Kiváló kommunikációs, szervezőkézség
 • Megbízhatóság, lojalitás, nagyfokú diszkréció
 • Erkölcsi bizonyítvány
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga megléte,
 • Vezetői gyakorlat - legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Informatikai ismeretek.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, végzettségre vonatkozó dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány
 

A meghallgatáson felmerülhető témák:

 • Földművelésügyi Minisztérium szervezeti felépítése, működése
 • Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenysége, feladatai
 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „TITKÁRSÁGVEZETŐ, JOGI ÉS BIRTOKÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ”.
 • Elektronikus formában az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „TITKÁRSÁGVEZETŐ, JOGI ÉS BIRTOKÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ” megjelölést kérjük feltüntetni.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

 

Jósvafő, 2017. május 25.

Veress Balázs
                                                                                                      igazgató