• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[at]t-online[dot]hu

Álláspályázat


5ca1b31325496.jpg

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet 

BIRTOKÜGYI REFERENS

 munkakör betöltésére. 


A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Előkészíti az állami tulajdonba vételi, a védettségi szint helyreállításával kapcsolatos ügyeket (földvásárlás, földcsere, kisajátítás), részt vesz azok lebonyolításában.
 • Ingatlanokat érintő javaslatokat dolgoz ki (vétel, kisajátítás stb.).
 • Közreműködik az Igazgatóság birtokpolitikai koncepciójának kidolgozásában, végrehajtásában.
 • Előkészíti az ingatlanok haszonbérbe adását, nyilvántartja az érvényes haszonbérleti szerződéseket, figyelemmel kíséri azok teljesítését. Javaslatot tesz szerződések megkötésére, módosítására.
 • Vezeti a földvásárlások, földcserék, kisajátítások nyilvántartását, valamint az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanok adatbázisát.
 • Előkészíti az Igazgatóság vagyonkezelésébe kerülő ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződéseket.
 • Ellátja az ingatlanok vagyonkezelési tevékenységével, a vagyonkezelési szerződésekkel, az 1993. évi II. tv. végrehajtásával kapcsolatos döntés előkészítő feladatokat.
 • Eljár az ingatlan-nyilvántartási és egyéb földhivatali ügyekben. Ellátja az Igazgatóság vagyonkezelésébe került földrészletekkel kapcsolatban az ingatlanügyi hatóság eljárását igénylő feladatokat.
 • Az ingatlanokról az Igazgatóság feladatainak ellátásához adatokat szerez be, illetve szolgáltat (szakmai beszámolók, állami támogatásokkal kapcsolatos ügyek, védetté nyilvánítás előkészítése, kezelési tervek, erdőtervezés, pályázatok, stb.). 
 • Közreműködik a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatterv, valamint a különböző jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítésében.
 • Együttműködik és kapcsolatot tart a feladataival érintett szervezetekkel (így különösen a minisztériummal, az ingatlanügyi hatósággal, a kormányhivatallal, a többi nemzeti park igazgatóság birtokügyi tevékenységet ellátó osztályaival, nem kormányzati szervezetekkel).

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, elsősorban agrár, földmérő, földrendező végzettség,
 • „B” kategóriás jogosítvány.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Erdészeti, térinformatikai, termőföld-értékbecslő, ingatlan-értékelő, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, földügyi térinformatikai szaktechnikus, térinformatikus, térképész szaktechnikus végzettség,
 • Földhivatali eljárások ismerete,
 • Terhelhetőség, megbízhatóság,
 • Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Pontos,- precíz munkavégzés.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a  pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz  és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 2019. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sándor Katalin osztályvezető nyújt, a 48/506-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 859/2019, valamint a munkakör megnevezését: „birtokügyi referens”.
 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „birtokügyi referens” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek.

A pályázat elbírálásának határideje:

 2019. április 30