• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[at]t-online[dot]hu

Álláspályázat


5e34020540775.jpg

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –

pályázatot hirdet 

„lóállomány vezető”

munkakör betöltésére. 

 

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

3758 Jósvafő, Táncsics M. u. 1.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság telephelyei

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Szervezi, irányítja és ellenőrzi a méneshez kapcsolódó napi munkát.
  • Nyilvántartást vezet a telephelyek közötti állománymozgásról, az állományváltozásról.
  • Vezeti és ellenőrzi a legeltetési naplót.
  • Felelős a lovak egyedi azonosításáért, a kancák csikóinak ellés utáni mikrochip-el való egyedi megjelölésért. Naprakész nyilvántartást vezet az állomány egyedi megjelöléséről.
  • Elkészíti az éves fedeztetési tervet. Intézi a tárgyévben fedeztetésre használt mének fedező engedélyét. Kapcsolatot tart a lótenyésztési felügyelővel. Felelős a fedeztetési terv betartásáért. Kitölti a fedeztetési jegyzőkönyveket. Szervezi a csikóbélyegzést. Szervezi a fedeztetések „fedeztetési tervnek” megfelelő lebonyolítását.
  • Telepi állatorvossal éves állománykezelési tervet készít, mely tartalmazza a kötelező kezelések (immunizálások, féreghajtózás), pataápolási munkák, patkolási munkák, ivartalanítások, valamint az előre látható (kullancs, bagócs stb.) problémák illetve az aktuális állománylétszám és a várható állományváltozás, szállítások, rendezvényen való részvételek figyelembevételével. Éves költségigényt készít az állománykezelésekkel kapcsolatban, havi bontásban.
  • Figyelemmel kíséri az állomány egészségi állapotát, indokolt esetben egyedi, vagy állománykezelést eszközöl. Kapcsolatot tart a telepi állatorvossal.
  • Minden kezelésről és felmerülő egészségügyi problémákról, nyilvántartást vezet.
  • Az állatorvost nem igénylő eseti kezeléseket saját maga elvégzi.
  • Faladatainak végrehajtása érdekében, az egyéb munkaerő kapacitást igénylő (turisztika, rendezvények, egyéb területkezelési feladatok munkacsúcsai stb.) feladatok terveinek figyelembevételével minden hónap elején munkatervet készít.
  • Felelős a lóútlevelek tartalmi szabályszerűségéért (véreredmények, oltások beíratása a telepi állatorvossal). Intézi a külföldi szállítások engedélyeztetését a hatóság felé.
  • Kezeli a gyógyszerraktárt, nyilvántartja a felhasználást, lejárati időket. Időszakonként anyagmegrendelőn jelzi, ha a készlet feltöltésre szorul.
  • Belovaglási tervet készít, olyan bontásban, hány db ló, milyen célra és milyen határidővel.
 • Ellenőrzi, elvégzi és irányítja az állatorvos által előírt, de nem állatorvost igénylő kezelések végrehajtását.
 • A lóállománnyal kapcsolatos feladatokat, az állatorvos által kiadott utasításokat (pl. lehozatal a ménesből, ló áthelyezése) végrehajtatja.
 • Az ANPI hucul méneséhez kapcsolódó turisztikai programok, táborok, rendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása.
 • Versenyzési terv kialakítása, az elérendő célokat és a hucul fajta népszerűsítését figyelembe véve.
 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.  A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára a munka törvénykönyvérőlszóló 2012. évi I. törvényt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Minimum Mezőgazdasági technikus végzettség: Állattenyésztés szak
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Rugalmasság,
 • Megbízhatóság, precizitás,
 • Gyors, hatékony és önálló munkavégzés;
 • Hétvégén, ünnepnapon munkavégzés.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
 • Felsőfokú állattenyésztési végzettség;
 • Lótartó- és tenyésztői képesítés;
 • Fogathajtó, Lovasoktató, Lovasedző, Belovagló képzettség;
 • Díjugrató, Díjlovas rajtengedély vizsga;
 • Terhelhetőség, megbízhatóság;
 • Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség;
 • Kiváló kommunikációs készség;
 • „B”, „E” kategóriás jogosítvány;
 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 2020. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marosi Marianna ágazatvezető nyújt, a 30/299-4046-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 281/2020 , valamint a munkakör megnevezését: „lóállomány vezető”.
 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „lóállomány vezető” megjelölést kérjük feltüntetni.
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. február 21.