• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[at]t-online[dot]hu

rönkfaház projektleírásAz Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által 2009. 04.01 és 2011. 12. 31. között megvalósított pályázati program közvetlen célja az aggteleki Baradla Kemping világörökséghez méltó (környezet- és családbarát, tájba illeszkedő) szálláshelybázis fejlesztése volt - a projekt adatlapban és annak mellékleteiben, valamint a hatályos Támogatási Szerződésben foglaltak mentén.

A 2009. március 19-én hatályba lépett Támogatási Szerződésben megfogalmazottak mentén, a projektidőszak során az alábbi munkáltok valósultak meg:

  • Az előkészítő tevékenység körében elkészültek a kivitelezést megalapozó tervek.
  • A kivitelezésre irányulóan lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a nyertes ajánlattevő Dácsa Konzorcium megkezdhette a kivitelezési munkálatokat.
  • Felállításra került a projektmenedzsment szervezet, melynek működése a projektidőszak során folyamatos volt.
  • Megtörtént a 6 faház építése (közművesítéssel és belsőgépészeti munkálatokkal együtt).
  • Megtörtént az I. osztályú rönkházak bútorzatának és eszközeinek beszerzése (azok üzembe helyezése).
  • A projekt részeként megvalósult az elsősegély tanfolyam a kemping munkatársai számára.
  • A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei, valamint az Arculati kézikönyv (figyelembe véve a projektidőszak során hatályba lépett ÚSZT-s arculati elemeket is) iránymutatásai mentén kommunikációs tevékenységek megvalósítása megtörtént.

A megvalósított projekttevékenységek megalapozták a vállalt célkitűzések elérését.

A fejlesztés keretében a kiinduló állapothoz képest (amikor is a kemping területén 31 férőhelyes/9 szobás turistaszálló, 25 db négyszemélyes kisfaház, illetve 5 db hatszemélyes komfortos ház) megtörtént 7 db kis faház (4 személyesek) elbontása, helyére egyenként 7 férőhelyes - mindösszesen 6 db - téliesített rönkfaház épült. Az új szálláshelyek közül egy akadálymentes kivitelben készült el.

A beruházás megvalósításával a minőségi színvonal javítása mellett a szezonon kívüli időszak kapacitásfejlesztése - a korábbi 31 férőhely helyett 31 + 42 férőhely - is megtörtént. Az eredményes projektmegvalósítás hosszú távon hozzájárul az edelényi kistérség versenyképességének fejlesztéséhez, a vendégéjszakák és az adott helyszínen realizálódó bevételek növeléséhez. A faházak téliesítésével a szezonon kívüli időszakban a kapacitásnövekedés új munkahelyet is generál.