• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[at]t-online[dot]hu

Sajó felmérés projekt leírása


54c6c154be072.jpg


A projekt elsődleges motivációja a Natura 2000 élőhelyhálózat, a Víz Keretirányelv, valamint a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló keretegyezmény céljainak segítése.

A projekt eredményeinek kiterjesztését egyrészt a kutatási adatokat hasznosító, később elkészülő természetvédelmi alapdokumentumok, másrészt a lakosság szemléletformálása jelenti. A projekt számos, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés peremfeltételeit és kimenetét meghatározó információt állít elő a projektterület víztesteinek állapotáról, a terhelések helyéről, jellegéről, hatásáról. Az információk közvetlenül felhasználásra kerülhetnek a vízgyűjtőgazdálkodási tervek megvalósítása során annak érdekében, hogy a VGT-ben meghatározott intézkedések ténylegesen költséghatékonyan javítsák a felszíni víztestek ökológiai állapotát, miközben elősegítik a vízkészlettel történő fenntartható gazdálkodást.

A Víz Keretirányelv (VKI) céljairól, annak hazai végrehajtásáról az alábbi honlap ad részletes információt:

www.kvvm.hu/index.php

Az Élőhelyvédelmi irányelv céljairól, feladatairól pedig az alábbi link:

www.termeszetvedelem.hu/index.php

A projekt eredményei és az eredmények értékeléséből származó információk közvetlenül felhasználhatók lesznek a Natura2000 fenntartási tervek elkészítéséhez.

A projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálja a projektben résztvevő szervezetek szakemberei szakmai képzése. A szakemberek mindennapi természetvédelmi gyakorlatban hasznosuló szaktudásán keresztül a térség természetvédelmi és vízügyi ágazata a határ mindkét oldalán a projekt eredményeinek kiterjesztését segíti elő. A tervek szerint megvalósuló környezeti nevelésen keresztül a térség fiatalsága, mely alapvető záloga a természeti értékek, ill. a jó ökológiai állapotú víztestek és vizes élőhelyek megőrzésének, ezáltal a Natura 2000 élőhelyhálózat és a VKI céljai megvalósulásának.

Emellett a projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálják a célterület lakosságának szemléletformálását elősegítő rendezvények és ismeretterjesztő kiadványok, illetve a projekttel kapcsolatos weblap fejlesztése. Ezeknek az eszközöknek a segítségével olyan életvitelre lehet megtanítani a lakosságot, amellyel nagyon hatékonyan tudják majd segíteni a célterület természeti értékeinek hosszú távú megőrzését és az életminőség javulását. A projekt így elősegítheti a határmenti térségben élők olyan gazdasági és szociális fejlődését, mely nem károsítja a természeti környezetet és nem vezet a természeti erőforrások feléléséhez.

 

Az ANPI és a SOPSR együttműködésében, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programon (2007-2013) belül megvalósuló program célja a Sajó folyó Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára. A projekt globális célja a Sajó Szlovákia és Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára. A projektterület természeti értékeinek védelme érdekében a fejlesztés specifikus céljai a következők:

-A közösségi jelentőségű vízi és vízhez kötődő fajok, ill. közösségi jelentőségű vizes élőhelyek esetében jelenleg tapasztalható adathiány csökkentése, a meglévőkön túl, további és újabb adatok szolgáltatása.

-A Sajó vízgyűjtőjén élő Natura2000 fajok és élőhelyek jelenlegi természeti státuszának leírása, a természeti állapot leírását dokumentáló listák összeállítása.

-Hozzájárulás Magyarország, az Európai Közösség természeti értékeinek megőrzése érdekében vállalt, az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelvek jelentéstételi kötelezettségeinek szakmailag megalapozott teljesítéséhez.

-A Sajó vízgyűjtő területén található jelentősebb víztestek jelenlegi ökológiai állapotának megadása a VKI által javasolt biológiai elemek vizsgálata alapján.

-Az érintett A 2-6 Sajó a Bódvánál alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervben feltárt, a Sajó vízgyűjtő területén található víztestek jó ökológiai és természeti állapotát befolyásoló tényezők célirányos vizsgálata.

-A Sajón és mellékvízfolyásain, valamint kapcsolódó vizes élőhelyeken monitorozó hálózat kialakítása.

-Intézkedési javaslatok az idegenhonos, invazív fajok visszaszorításának természetvédelmi szempontú intézkedési programjaihoz.

-Egységes szempontok alapján gyűjtött és kezelt biotikai adatok szolgáltatása az országos kiterjedésű Természetvédelmi Információs Rendszer számára.

-Hozzájárulás a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló keretegyezményben rögzített, készülendő adatbázis feltöltéséhez.

-Lakosság számára ismeretterjesztő előadások tartása, kutatási eredmények és javaslattétel nagyközönség számára is érthető formában történő közlése

A projekt eredményeinek kiterjesztését a kutatási adatokat hasznosító, később elkészülő természetvédelmi alapdokumentumok, másrészt a lakosság szemléletformálása jelenti. A projekt számos, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés peremfeltételeit és kimenetét meghatározó információt állít elő a projektterület számos víztesteinek állapotáról, a terhelések helyéről, jellegéről, hatásáról. Az információk közvetlenül felhasználásra kerülhetnek a vízgyűjtőgazdálkodási tervek megvalósítása során annak érdekében, hogy a VGT-ben meghatározott intézkedések ténylegesen költséghatékonyan javítsák a felszíni víztestek ökológiai állapotát, miközben elősegítik a vízkészlettel történő fenntartható gazdálkodást. A projekt eredményei és az eredmények értékeléséből származó információk ugyancsak közvetlenül felhasználhatók lesznek a Natura2000 fenntartási tervek elkészítéséhez. A szakemberek mindennapi természetvédelmi gyakorlatban hasznosuló szaktudásán keresztül a térség természetvédelmi és vízügyi ágazata a határ mindkét oldalán a projekt eredményeinek kiterjesztését segíti elő. A tervek szerint megvalósuló környezeti nevelésen keresztül a térség fiatalsága, mely alapvető záloga a természeti értékek, ill. a jó ökológiai állapotú víztestek és vizes élőhelyek megőrzésének, ezáltal a Natura 2000 élőhelyhálózat és a VKI céljai megvalósulásának.

Emellett a projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálják a célterület lakosságának szemléletformálását elősegítő rendezvények szervezése és kiadványok elkészítése, a projekttel kapcsolatos weblap fejlesztése. Ezeknek az eszközöknek a segítségével olyan életvitelre lehet megtanítani a lakosságot, amellyel nagyon hatékonyan tudják majd segíteni a célterület természeti értékeinek hosszú távú megőrzését és az életminőség javulását.