• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[at]t-online[dot]hu

területkezelés projekt leírás


 

Összhangban a hazai természetvédelem stratégiai célkitűzéseivel, jelen pályázati program fontos célkitűzéseként tartja számon a természetvédelmi kezelést igénylő Natura 2000, védett, valamint fokozottan védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzését – ezt a célt támogatja az infrastrukturális fejlesztés megvalósítása, melynek középpontjában a védett természeti értékeket őrző gyepek megőrzése áll. A projekt által érintett területen kizárólag a hagyományos, extenzív mezőgazdasági művelés módszereinek alkalmazása jelenti az élőhely fennmaradásához szükséges hatékony természetvédelmi beavatkozást. Az ANPI kezelésében lévő gyepterületek jelentős részén a kezelés legmegfelelőbb módját az extenzív legeltetés jelenti. Az ehhez szükséges infrastruktúra, a hucul lovak állattartásához elengedhetetlenül szükséges feltételrendszer stabilizálása és/vagy kialakítására irányul tervezett pályázati programunk, melynek középpontjában a területkezelési céllal tartott állatok ellátásához szükséges takarmány és abrak megtermelése áll.

A „Természetvédelmi területkezelés a védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében” című pályázat keretében megvalósítandó fejlesztés szervesen illeszkedik az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi kezelési tervéhez:

·       A projekt hozzájárul a természetvédelmi területkezelési feladatok ellátásához szükséges gépek és berendezések beszerzéséhez;

·       A tervezett gépek és berendezések oly módon kerültek összeállításra, hogy azok teljes mértékben a kezelési tervben megfogalmazott feladatok hatékony és eredményes ellátását szolgálják;

·       Az új gépek és berendezések alkalmazásával megvalósul a természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek fenntartása, továbbá a terület konzerválása;

·       A szukcesszió még visszafordítható fázisában lévő, azon területek, amelyek természetvédelmi szempontból potenciálisan értékes területekké alakíthatók, a szukcessziós folyamatok visszafordítására ható kezelési módok kialakításával, a területek rekonstrukciója megvalósul;

·       Az egyes kiemelt fajok védelme érdekében, a természetvédelmi célú területkezelés hatékony és eredményes megvalósításával a projekt hozzájárul, a faj igényeinek leginkább megfelelő élőhelyek fenntartásához vagy rekonstrukciójához.

Hosszútávú célkitűzésként jelenik meg az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő gyepek természetvédelmi célú fenntartása – amely a jelen pályázat keretében megvalósuló élőhelykezelés eredményeként teljesülhet.

A projekt célja az értékőrző gyepek fenntartása érdekében megvalósítandó élőhelykezeléshez szükséges, a megfelelő infrastruktúra fejlesztése – egyrészről a természetvédelmi területkezelés megvalósítása, másrészről pedig a területkezelési céllal tartott állatokat telepének üzemeltetéséhez elengedhetetlen gépek és eszközök beszerzése, továbbá a területkezelési céllal tartott állatok számára takarmány és az abrak előállítása.

A művelt, védett természeti területeken szükséges mezőgazdasági, területkezelési jellegű beavatkozások végzéséhez speciális géppark, és a költséghatékony működést előnyösen támogató feltételrendszer kialakítása szükséges. A védett, vagyonkezelésben lévő területeken az ANPI minél nagyobb szerepvállalása szükséges – a szakszerű, megbízható munkavégzés érdekében. 

 Letölthető anyagok: