• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[at]t-online[dot]hu

Bodrogzug 1. forduló


55b87ef1110e9.jpg

Alapadatok

A projekt címe: Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén
A projekt kódja: KEOP-7.3.1.2/09-2009-0037
Pályázó: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt megvalósításának kezdete: 2011.07.07
A projekt megvalósításának vége: 2014.02.28
A támogatás összege: 45.313.730 Ft

Projekt leírás

A 2011. 07. 07. és 2012. 12. 31. között megvalósítandó – az előkészítő munkálatok lebonyolítására irányuló – projekt célja a vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén, mely magában foglalja a terület vízellátásának javítását valamint szabályozhatóvá tételét, ezáltal természeti állapotának hatékony megőrzését és helyreállítását. A védett bodrogzugi csatornák vízszállító képességének növelése biztosítja a Bodrogzug jelentős részének vízcseréjét, vizes élőhelyeinek egyenletesebb vízellátását, kedvezően befolyásolja a térség vízháztartását, fékezi a holtmedrek eutrofizációját, így elősegíti a vizes élőhelyek és a vízi életközösségek megőrzését.

A védett Bodrog-zugi csatornák vízszállító képességének növelése biztosítja a Bodrogzug jelentős részének vízcseréjét, vizes élőhelyeinek egyenletesebb vízellátását, kedvezően befolyásolja a térség vízháztartását, fékezi a holtmedrek eutrofizációját, így elősegíti a vizes élőhelyek és a vízi életközösségek megőrzését.

A víz be- és kieresztő műtárgyak segítségével egyenletesebbé és szabályozhatóbbá tehető a Bodrogzug vízellátása, javítható a vízháztartása, mindez jelentős mértékben elősegíti a vizes élőhelyek megőrzését. A vízborítás szabályozásával csökkenthető a gyepterületeken az invázív gyalogakác előretörése.

Az egyes holtmedrekhez vezető árkok, csatornák, erek tisztítása, karbantartása elősegíti a holtmedrek vízcseréjét, hosszútávon állaguk megőrzéséhez vezet.

Az épülő új átereszek és mederátjárók lehetővé teszik a vízvisszatartó műtárgyak által megemelt vízszintű csatornákon, ereken keresztül a közlekedést, így a területkezelési és az ellenőrzési feladatok ellátását.
A beavatkozások hatására a következő, Európai Uniós szempontból kiemelt jelentőségű élőhelyek kiterjedése növekedik, vagy természeti állapota szinten tartható: eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja (3150), folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei (6440), sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510), enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0). A jobb vízellátottságú élőhelyek vonuló madarak számára fontos pihenőhelyekké válnak.

Az előkészítő munkálatok eredményeként elkészül a beruházást megalapozó hatástanulmány és hatásvizsgálat, az erre épülő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, a kiviteli tervek, valamint összállításra kerül a kivitelezési munkálatok közbeszerzési dokumentációs csomaga is. A projekt keretében megvalósítandó beavatkozások hatására számos Európai Uniós szempontból kiemelt jelentőségű élőhelyek kiterjedése növekszik, vagy természeti állapota szinten tartható.

Letölthető anyagok

Az alábbi anyagokat töltheti le a Bodrogzug projekttel kapcsolatban:

Sajtóközlemény
Tájékoztatás szerződés teljesítéséről
Sajtóközlemény zárás

Az ANPI, mint Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban történt változásokra!

AF módosítás_2537_2015_20150216

A 2. forduló megvalósításához kapcsolódó Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosító számú projekt keretében

Ajánlati dokumentáció_módosítva_Mezőgazdasági gép
Ajánlati Dokumentáció_módosítva_Mezőgazdasági gép_szerkeszthető
Dokumentáció letöltés bejelentése
Kiegészítő tájékoztatás_Mezőgazdasági gép
Kiegészítő tájékoztatás_2

A 2. forduló megvalósításához kapcsolódó Bodrogzug vízellátásának javítását, szabályozhatóvá tételét, ezáltal természeti állapotának hatékony megőrzését, helyreállítását célzó beruházás

Ajánlattételi dokumentáció - Kivitelezés
Ajánlattételi felhívás 6514_2014
 

A 2. forduló megvalósításához kapcsolódó Műszaki ellenőri feladatok ellátása

Eljárást megindító felhívás
Ajánlati dokumentáció - Múszaki ellenőri feladatok ellátására

A dokumentáció elérhető a "Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén" című, KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosító számú pályázati program megvalósítását bemutató aloldalról is, ahol a projket bemutatásáról is bővebb információ található. Az oldal eléréséhez kattintson IDE!

Galéria