• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[at]t-online[dot]hu

bodrogzug projektleírásA 2011. 07. 07. és 2012. 12. 31. között megvalósítandó – az előkészítő munkálatok lebonyolítására irányuló – projekt célja a vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén, mely magában foglalja a terület vízellátásának javítását valamint szabályozhatóvá tételét, ezáltal természeti állapotának hatékony megőrzését és helyreállítását. A védett bodrogzugi csatornák vízszállító képességének növelése biztosítja a Bodrogzug jelentős részének vízcseréjét, vizes élőhelyeinek egyenletesebb vízellátását, kedvezően befolyásolja a térség vízháztartását, fékezi a holtmedrek eutrofizációját, így elősegíti a vizes élőhelyek és a vízi életközösségek megőrzését.

A védett Bodrog-zugi csatornák vízszállító képességének növelése biztosítja a Bodrogzug jelentős részének vízcseréjét, vizes élőhelyeinek egyenletesebb vízellátását, kedvezően befolyásolja a térség vízháztartását, fékezi a holtmedrek eutrofizációját, így elősegíti a vizes élőhelyek és a vízi életközösségek megőrzését.

A víz be- és kieresztő műtárgyak segítségével egyenletesebbé és szabályozhatóbbá tehető a Bodrogzug vízellátása, javítható a vízháztartása, mindez jelentős mértékben elősegíti a vizes élőhelyek megőrzését. A vízborítás szabályozásával csökkenthető a gyepterületeken az invázív gyalogakác előretörése.

Az egyes holtmedrekhez vezető árkok, csatornák, erek tisztítása, karbantartása elősegíti a holtmedrek vízcseréjét, hosszútávon állaguk megőrzéséhez vezet.

Az épülő új átereszek és mederátjárók lehetővé teszik a vízvisszatartó műtárgyak által megemelt vízszintű csatornákon, ereken keresztül a közlekedést, így a területkezelési és az ellenőrzési feladatok ellátását.
A beavatkozások hatására a következő, Európai Uniós szempontból kiemelt jelentőségű élőhelyek kiterjedése növekedik, vagy természeti állapota szinten tartható: eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja (3150), folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei (6440), sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510), enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0). A jobb vízellátottságú élőhelyek vonuló madarak számára fontos pihenőhelyekké válnak.

Az előkészítő munkálatok eredményeként elkészül a beruházást megalapozó hatástanulmány és hatásvizsgálat, az erre épülő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, a kiviteli tervek, valamint összállításra kerül a kivitelezési munkálatok közbeszerzési dokumentációs csomaga is. A projekt keretében megvalósítandó beavatkozások hatására számos Európai Uniós szempontból kiemelt jelentőségű élőhelyek kiterjedése növekszik, vagy természeti állapota szinten tartható.