• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  • +36 48-503-000
  • info.anp[at]t-online[dot]hu

Birds without borders - SKHU/1601/1.1/065


 

A projekt időtartama:
 
2017. 11. 01. - 2019. 02. 28.
 
A projekt összköltsége:
 
bruttó 408 156,10 Euro (ebből a magyar rész: 154 625,10 Euro)
 
A projekt célja, tevékenységei: 
 
A közös szlovák-magyar projekt célja a madármegfigyelési tevékenység fejlesztése, összehangolt madármegfigyelő táboroztatás, valamint a szükséges infrastruktúra kiépítése.
A szlovákiai Szlovák Karszt Nemzeti Park és a magyarországi Aggteleki Nemzeti Park ismert, határon átnyúló karsztterület. A „Csodálatos madárvilág határok nélkül“ nevű projekt kiemeli az itt található, egyedülálló, a határ mindkét oldalán elterülő különleges madárvédelmi területeket. 
A projekt célja, hogy a területen folyó kutatómunka és ökoturisztikai, bemutató tevékenység körülményeinek minőségét az aktuális elvárásoknak megfelelően biztosíthassuk, a programot tovább népszerűsíthessük, és egész évben biztosíthassunk programokat az érdeklődőknek.
A tevékenység legintenzívebb része augusztus és október hónapok közé esik, amikor egész nap zajlik a területen átvonuló madárfajok vizsgálata, megfigyelése, bemutatása. A több ezer befogott madár vizsgálata kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a madarak iránt fogékony érdeklődők kézközelből szemlélhessék meg a madarakat, részt vehessenek a munkában. A madármegfigyelés egy fejlődőben lévő szabadidős tevékenység hazánkban.
A pályázat egyik fő célja a terepi bemutatás színvonalának megfelelő emelése: a megközelíthetőség javítása, a madárfogó és bemutató eszközök felújítása, az érdeklődőket kiszolgáló szakemberek teljes idejű jelenlétének biztosítása, új, látványos bemutatási lehetőségek kialakítása, a program széles körű népszerűsítése. Az intenzív őszi időszakon kívül egész évben tervezünk madártani bemutatókat és szabadidős programokat. Ezek közül kiemelhető az előadástartás, kirándulásvezetés, igény esetén bemutató gyűrűzés, madártani versenyek, pályázatok szervezése, lebonyolítása, folyamatos kapcsolattartás is. Fontos cél továbbá, hogy a terület madártani értékeinek széles körű bemutatásával hozzájáruljunk a határon átnyúló régió ökoturisztikai kínálatának bővítéséhez is.
A projekt nem csak a régió látogatóinak számát növeli, de hozzájárul maguknak a madárfajoknak és élőhelyeiknek védelméhez is.
 
A projekt főbb tevékenységei, fejlesztési elemei:
 
• Madárgyűrűző tábor szervezése és lebonyolítása
• Táboroztatáshoz szükséges eszközök beszerzése
• Interaktív térképi és multimédia tartalomfejlesztés
• Útfelújítás Szalonnán (450 m) és Perkupán (800 m)
• Tanösvény rekonstrukció
• Madármegfigyelés eszközeinek beszerzése
• Területkezelés 4 ha-on