• H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 • +36 48-503-000
 • info.anp[at]t-online[dot]hu

ZEMPLÉN


59086ad931b42.jpg

Alapadatok

A projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén
A projekt kódja: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028 
Kedvezményezett: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt megvalósításának kezdete: 2016. 10. 01.
A projekt megvalósításának vége: 2020.09.30.
A támogatás összege: 1 237 291 478 Ft   (100 %  támogatás intenzitás)

 

További információ a projektről:

Hordós-Nagy Zsuzsa
pályázatkezelési koordinátor, projektmenedzser
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 370 13 33
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com

 

Felházi László
osztályvezető, szakmai vezető
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 519 10 96

 

A projekt leírása

Az Aggteleki Nemzeti Park, hasonlóan a világ és hazánk többi nemzeti parkjához és egyéb örökségvédelemmel foglalkozó intézményéhez, a természeti és kulturális információk feltárásával, megőrzésével és hasznosításával, a társadalom felé való közvetítésével is foglalkozik. Ez a tevékenysége akkor sikeres, ha a három feladatot integráltan képes elvégezni.

A természetvédelem egyik legfontosabb feladata a vadon élő állatok és növények élőhelyeinek megóvása, a tájképi értékek védelme, illetve állapotuk romlása esetén a természetközeli állapot helyreállítása, rekonstrukciója vagy rehabilitációja. Ez egyaránt érinti a hazai (védett és fokozottan védett) fajokat, valamint az Európai Unióban védelmet élvező (közösségi jelentőségű) fajokat és élőhelyeket, továbbá a különböző szinten (országos, helyi jelentőségű) védett természeti területeket.

Az ANPI az alapító dokumentumában és a munkatervében megfogalmazott feladatok végrehajtásával komoly eredményeket ért el az élőhelyek napjainkban még kedvező természeti állapotának megőrzésében, a védett és fokozottan védett fajok állományainak fenntartásában, a környezeti károk megelőzésében.

A projekt szempontjából kiinduló helyzet és annak problémái két tényező - az emberi beavatkozások, továbbá az éghajlati és természeti hatások jelentős változása - tartós hatására alakultak ki. A problémák megoldása nem csak szükségszerű, de halaszthatatlan is a további, beavatkozás hiányában szinte törvényszerűen bekövetkező, a káros hatások gyorsuló tendenciája miatt az idő elteltével egyre növekvő károk megelőzése érdekében.

 

A területhez kapcsolódó problémák komplexek, a projekt megvalósításával ezeket tervezzük megoldani. A célterület természetvédelmi helyzetét, élőhelyeit, élővilágát érintő főbb problémák:

 • A vízi és vizes valamint az ártéri területek vízellátásának, vízvisszatartó képességének folyamatos romlásából adódó problémák, különös tekintettel a nyílt vízterületek, állandó és időszakos vízborítású vízfelületek, kisvizes élőhelyek területének, számának csökkenésére.
 • Az ártéri területek élőhely- és tájszerkezetének és élővilág-struktúrájának nagy mértékű megváltozásából eredő problémái, kiemelt tekintettel a nyílt gyepfelszínek folyamatos csökkenésére és az ártéri erdők természetességi állapotának romlásával, faji és szerkezeti összetételével, élőhelyi változatosságával kapcsolatos problémákra.
 • Dombvidéki, hegyvidéki erdőket és erdei élőhelyeket érintő problémák, különös tekintettel az inváziós és idegenhonos fajok jelenlétére.
 • Az élőhelyek kezeléshez, a kezelések hatásának monitorozásához szükséges infrastrukturális háttér hiányával kapcsolatos problémák, különös tekintettel a kezelési tevékenységhez szükséges telephelyek, gépi eszközök és monitoring eszközök hiányára.

 

A fenti problémák komplex kezelését, a célterületek egészséges célterülete természeti állapotának helyreállítását, megőrzését célozza a projekt.

 

A projekt alapvető célja az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájegységében található védett, illetve Natura 2000 élőhelyek ökológiai állapotának javítása, élőhely-fejlesztési és területkezelési tevékenységekkel.

A projekt célja a természetvédelmi erdőkezeléshez és a védett gyepek becserjésedésének megelőzéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, a szükséges kezelések végrehajtása, ezáltal a projekt célterülete természeti állapotának helyreállítása és hatékony megőrzése. A beruházás elemei elősegítik a természeti környezet több száz évvel ezelőtti egészséges állapotának a helyreállítását, illetve azt, hogy a terület ökoszisztémája javuljon és az eddigieknél élhetőbb területet biztosítson a ott jelenlévő növény és állatvilágnak.

Hosszútávú célkitűzésként jelenik meg az Aggteleki Nemzeti Park kezelésében lévő, a Zempléni Tájegységben található erdők és gyepek természetvédelmi célú fenntartása.

A projekt célterülete a természetvédelmi jellegű területkezeléssel érintett területek. A projekt keretében konkrét beavatkozás mindösszesen 1.307 ha-on történik, melyek Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Fony, Mogyoróska, Olaszliszka, Regéc, Sároraljaújhely, Szegi, Tarcal, Tiszaladány és Tokaj, településeket érintik.

 

Összességében a projekt lehetővé teszi a természetvédelmi és világörökségi kezelési tervben megfogalmazott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását, amely a Natura 2000 célkitűzések figyelembe vételével történik. A területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések a következők:

 • A mocsárrétek, hínár-állományok és a puha- és keményfás ligeterdők  megőrzése és fenntartása;
 • A terület természetes és természetközeli erdeinek fenntartása, felújítása, az erdők természetes folyamatainak (erdődinamika, szukcesszió, regeneráció) elősegítése, a tájidegen fafajú erdők természet-közelivé alakítása, a monokultúrák felszámolása;
 • A természetes élővilágot veszélyeztető idegen, invazív fajok visszaszorítása;
 • Az élőlényközösségek, valamint az ökológiai rendszerek természetes állapotban történő megőrzése, faj- és egyedszámuk bővítése, a természetes állapotokra jellemző biodiverzitás fenntartása;
 • A védett és fokozottan védett, közösségi jelentőségű illetve veszélyeztetett állatfajok és életközösségeik megőrzése, zavartalanságuk és életfeltételeik biztosítása;
 • A természetes ökológiai rendszerekben a maximális természetes diverzitású állapot fenntartása;
 • A természetközeli állapotok megőrzése mellett a természettudományos kutatások elősegítése.

 

A fejlesztés keretében megvalósítandó szakmai tevékenységek:

a; Erdei élőhelyek rekonstrukciója

    a. Idegenhonos és inváziós fa- és cserjefajok visszaszorítása

    b. Őshonos állományok szerkezetének javítása, szerkezeti változatosságának növelését 171,0808 ha-on vállaljuk.

    c. Egyéb erdei élőhelyek helyreállítása (nyiladékok, tisztások)

 

b; Természetes (és féltermészetes) gyepek, fás legelős élőhelyek rekonstrukciója

    a. Az inváziós fafajok visszaszorítása

    b. szukcessziós folyamatok szabályozása

    c. gyalogakác állományok visszaszorítása

    d. gyepek helyreállítása

 

c; Szántók helyreállítása, természetközeli művelési módok alkalmazása

    a. Inváziós és szukcessziós folyamatok visszaszorítása.

    b. Természetközeli művelési módok alkalmazása

 

d; Kisvizes élőhelyek rekonstrukciója

    a. Kisvizes élőhelyek kotrása

    b. A vízi élőhelyek és életközösségek part menti sávjának inváziós növényfajoktól történő mentesítése

    c. Utak helyreállítása a kisvizes élőhelyek rekonstrukciójával összefüggésben 

Letölthető anyagok

Sajtóközlemény

KEHOP-410-00028-sajtóközlemény_ANPI 180202